Kotkan asukkaat tyytyväisiä Kymen Veden palveluun


Kymen Vesi Oy osallistuu vuosittain kuntien teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukaskyselyyn Kotkassa.
Viime vuonna Kymen Vesi on yltänyt ensimmäiselle sijalle kolmessa kategoriassa: juomaveden laadussa, asiakaspalvelussa sekä yleisessä tiedottamisessa.

Kymen Vesi Oy sijoittui vesi- ja viemärihuollon vertailussa vähintään keskitasolle kaikissa kategorioissa. Juomaveden laatuun ollaan Kotkassa tyytyväisiä. Kymen Veden jakelema vesi tulee Utista Kuivalan tekopohjavesilaitokselta. Asiakaspalvelu on toimintamme kulmakivi ja onnistuminen osoittaa, että olemme osanneet kehittää toimintaamme oikeaan suuntaan.

Vesihuollon yleiseen tiedottamiseen ollaan tyytyväisiä. Kehitettävää löytyy häiriötilanteiden tiedotuksesta, jossa olemme sijoittuneet vertailuryhmän kuudenneksi. Häiriötilannetiedottamista kehitetään koko ajan. Keväällä 2019 otetaan käyttöön laajennettu tekstiviestipalvelu, joka mahdollistaa väestölle tiedottamisen puhelinnumeroiden osoitetietoon perustuvana. Tällä hetkellä tekstiviesti on mahdollista lähettää vain omille suorille asiakkaille.

Yhdyskuntateknisetpalvelut kyselyn toteutti FCG Konsultointi Oy. Vastaajat poimittiin satunnaisesti väestörekisterijärjestelmästä. Tutkimuksessa oli mukana 23 kuntaa.