Kotkassa asukkaat ovat tyytyväisiä vesihuoltoon


Kymen Vesi Oy osallistuu vuosittain kuntien teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukaskyselyyn Kotkassa.

Tänä vuonna Kymen Vesi on yltänyt ensimmäiselle sijalle peräti kuudessa kategoriassa: toimitusvarmuudessa, asiakaspalvelussa, yleisessä tiedottamisessa, vähäisessä vesikatkojen määrässä, veden maussa ja veden paineessa.

Kymen Vesi sijoittui vesi- ja viemärihuollon vertailussa vähintään keskitasolle kaikissa kategorioissa. Juomaveden laatuun ollaan Kotkassa tyytyväisiä. Kymen Veden jakelema vesi tulee Utista Kuivalan tekopohjavesilaitokselta. Asiakaspalvelu on toimintamme kulmakivi ja onnistuminen osoittaa, että olemme osanneet kehittää toimintaamme oikeaan suuntaan.

Vaikka voimme olla tyytyväisiä kyselyn tuloksiin, kehityskohteitakin löytyi. Kehitettävää löytyy häiriötilanteiden tiedotuksesta, jossa olemme sijoittuneet vertailuryhmän kolmanneksi, 65 % kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä häiriötilannetiedottamiseen. Lisäksi viemäreiden hajuhaittojen eteen täytyy vielä tehdä työtä. Tutkimme kaikki meille ilmoitetut viemärien hajuhaitat, tutkimustyötä helpottaa mahdollisimman nopea ilmoitus. Mikäli viemärin hajuja esiintyy sisätiloissa, voit katsoa vinkit syiden selvittämiseksi ohjeita sivulta: Ohjeita – Kymen Vesi

Keskimäärin kolmella prosentilla kaikista kyselyyn vastaajista on ollut ongelmia viemäritulvien kanssa viimeisen 12 kuukauden aikana.
Jos viemäritulvan mahdollisuus askarruttaa, voit tilata meiltä padotuskorkeusmittauksen oheisesta linkistä. Padotuskorkeus – Kymen Vesi Padotuskorkeudella tarkoitetaan sitä tasoa, jolle viemärivesi voi esim. runsaiden sateiden vuoksi nousta. Padotuskorkeuden alapuolisia tiloja ei saa viemäröidä.

Yhdyskuntateknisetpalvelut kyselyn toteutti FCG Konsultointi Oy. Vastaajat poimittiin satunnaisesti väestörekisterijärjestelmästä. Tutkimuksessa oli mukana 22 kuntaa.