Kymen Veden talousveden laatutiedot näkyvät nyt vesi.fi -palvelussa


Tuoreimmat tiedot talousveden laadusta löytyvät nyt vesi.fi:n ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palvelusta. Vesi.fi:ssä esitetyt talousveden laadun tulokset ovat peräisin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (Vati).

EU:n juomavesidirektiivi ja sen aiheuttamat muutokset Suomen lainsäädännössä edellyttävät entistä parempaa tiedottamista veden kulutuksesta ja veden laadusta. Nämä tiedot pitää toimittaa vedenkäyttäjille vuosittain ilman erillistä pyyntöä. ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palvelu täyttää tämän velvoitteen. Järjestelmän sisältämät tiedot ovat kuntien terveydensuojeluviranomaisen tarkistamia. Osa tiedoista on vielä puutteellisia ja niitä päivitetään ajan tasalle.

Palvelussa voit hakea alueellasi toimivia vesihuolto-organisaatioita kunnan nimen mukaan tai organisaation nimellä. Kun käytät hakusanana kunnan nimeä, löydät myös kyseisen kunnan vesiosuuskuntien tiedot.

Palvelun linkin löydät jatkossa kotisivuiltamme kohdasta Veden tuotanto ja laatu

”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palveluun pääset alla olevasta linkistä:
https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/

Lue lisää palvelusta alla olevista linkeistä:

Vesihuoltoyhdistyksen tiedote:
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesijohtoveden-laatutiedot-nakyvat-vesi.fi-ssa/

Vesi.fi nettisivut:
https://www.vesi.fi/vesijohtoveden-laatutiedot-nakyvat-vesi-fissa/