Kymen Vesi ja Kouvolan Vesi ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen vesihuollon tietoturvallisuuden parantamiseksi


Maa- ja metsätalousministeriö ja Etelä-Savon ELY-keskus myönsivät määrärahan hankkeelle, jonka tavoitteena on edistää yhtiöiden tieto- ja kyberturvallisuutta jatkuvasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Tavoitteena on lisäksi parantaa yhtiöiden tieto- ja kybertuvallisuusvarautumista erilaisissa häiriötilanteissa. Tämä tarkoittaa erityisesti hallinnollisen tietoturvan kehittämistä sekä henkilöstön tietoturvaosaamisen lisäämistä.

Hankkeen työt ovat käynnistyneet tammikuussa ja sen on määrä valmistua keväällä 2025.