Kymen Vesi jatkaa talousveden kloorausta, klooripitoisuutta on laskettu


Tiedotimme ensimmäistä kertaa perjantaina 13.1 lisäkloorauksen aloittamisesta Kotkaan, Pyhtäälle ja Haminaan johdettavassa talousvedessä. Klooripitoisuutta on laskettu perjantaina 3.2

Tavastilan vesitornin kuntotutkimuksen yhteydessä on löydetty kattorakenteista korjausta vaativia kohtia. Tämän hetken arvion mukaan pesäkelukujen nousun tornissa on aiheuttanut tornin rakenteista löydetyt puutteet. Aikaisemmin aiheuttajaksi arvioitiin syksyllä tornissa tehtyä virtaussuhteiden muutosta.

Kloorausta jatketaan varotoimenpiteenä edelleen toistaiseksi, tämän hetken arvion mukaan ainakin huhtikuuhun asti. Klooraus lopetetaan kun korjaustyöt on tehty tai kunnes vesitorniin asennetaan klooridesinfioinnin korvaava UV-desinfiointilaite veden laadun turvaamiseksi. UV-desinfiointi ei aiheuta veteen hajua eikä makua.

Lisäkloorauksen tavoitteena on varmistaa talousveden hyvä laatu. Viimeisimmissä näytteissä pesäkeluvut ovat olleet normaalilla tasolla. Kokonaispesäkeluku kuvaa veden yleistä mikrobiologista laatua. Talousvettä on voinut koko ajan käyttää normaalisti eikä kloorauksesta ja kohonneista pesäkeluvuista aiheudu terveyshaittaa vedenkäyttäjille.

Vaikka kloori haisee ja maistuu herkästi, niin pitoisuudet ovat silti pieniä. Mikäli haju tai maku tuntuu häiritsevältä, helppo keino saada juotavaksi käytettävästä vedestä kloorin haju ja maku pois, on seisottaa vettä avoimessa astiassa jääkaapissa tai pöydällä ennen käyttämistä – esimerkiksi laittaa kanneton vesikannu jääkaappiin. Toinen vaihtoehto on kiehauttaa vesi, jolloin kloori haihtuu nopeammin.