Kymen Vesi koeajoi membraanibioreaktoria Mussalon jätevedenpuhdistamolla


Membraanibioreaktori (MBR) -suodatus on yhdistetty prosessi, johon sisältyy jäteveden biologinen käsittely ja erotus lietteestä kalvosuodatuksen avulla. Menetelmä korvaa jälkiselkeytyksen perinteisellä jätevedenpuhdistamolla.

Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa. Menetelmässä käytetään mekaanista erotusprosessia. Paras suorituskyky MBR -menetelmällä saadaan, kun yhdistetään kalvosuodatus ja sopiva aktiivilieteprosessi. Kalvo toimii suodattimena eikä jälkiselkeytystä tarvita.

Koeajon aikana havaittiin seuraavat edut ja menetelmän heikkoudet:

EDUT

  • suodatettu vesi voidaan kierrättää, koska laatu on korkea (hygienisoitu)
  • ei tarvita jälkiselkeytystä, hiekkasuodatusta tai UV-desinfiointia -> säästöt
  • kompakti rakenne, pieni tilantarve (n. 30% verrattuna perinteisiin järjestelmiin)
  • moduulirakenne, helppo asentaa ja laajentaa olemassa olevia laitoksia
  • orgaanisten pienhiukkasten parempi erotus

HEIKKOUDET

  • lisääntynyt energiantarve
  • kalvojen kemiallinen puhdistus
  • kalvot ovat herkkiä isommille partikkeleille
Membraanibioreaktori

MBR -koeajo toteutettiin Mussalon jätevedenpuhdistamolla. Laitteisto oli käytössä yli puoli vuotta, ja saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina. Laitteisto poistaa mm. bakteerit jätevedestä. MBR on yksi vaihtoehto, kun puhdistamolle tulee lisäkuormitusta ja puhdistuskapasiteettia kasvatetaan.