Kymen Vesi mukana rakentamassa sujuvampaa yhteistyötä teollisuusjätevesisopimiseen liittyen


Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista asumajätevedestä. Teollisuusjätevesiä syntyy esimerkiksi erilaisissa teollisuuslaitoksissa ja kaatopaikoilla. Niillä voi olla vaikutuksia viemäriverkoston kuntoon, jätevedenpuhdistamon prosessiin sekä vesihuoltolaitoksen työntekijöiden turvallisuuteen.

Teollisuusjätevesien johtaminen viemäriverkkoon on luvanvaraista ja siksi vesihuoltolaitosten ja teollisuustoimijoiden välillä solmitaan teollisuusjätevesisopimuksia. Niissä sovitaan teollisuusjätevesien viemäriin johtamisen ja käsittelyn ehdoista. Sopimusten tarkoituksena on ehkäistä jätevesistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja, jakaa kustannuksia sekä parantaa vesihuoltolaitosten ja teollisuustoimijoiden yhteydenpitoa.

Toisinaan neuvotteluprosessiin ja sopimusehtojen noudattamiseen liittyy haasteita ja tätä varten toteutettiin hanke, jossa selvitettiin miten neuvotteluita voisi edesauttaa ja yhteistyötä parantaa. Talvella 2022–2023 järjestettyihin työpajoihin osallistui teollisuusjätevesisopimuksiin perehtyneitä asiantuntijoita vesihuoltolaitoksilta, viranomaistahoilta ja teollisuudesta. Hankkeen toteutti AFRY Finland Oy ja Kymen Vesi oli rahoittamassa sitä yhdessä neljän muun vesilaitoksen (HS-Vesi, HSY, Tampereen Vesi ja Uudenkaupungin Vesi) sekä Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston kanssa. Lopputuloksena syntyi konkreettisia ohjeita haastavien tilanteiden ratkomiseksi. Raportti toimii nyt täydennyksenä vuonna 2016 julkaistulle Teollisuusjätevesioppaalle, mikä on ladattavissa VVY:n verkkokaupasta.