Kymen Vesi sponsoroi paikallisille lampaille kesävedet


Otsolassa on neljättä kesää lampaita sijoitettuna kaupungin puistoalueelle. Aitaukset ja rakennelmat on tehty kyläläisten voimin ja kun
lampaiden lukumäärä kasvoi neljästä kahdeksaan, saimme pyynnön lampaiden vesitilanteen parantamiseksi.
Kyseiset lampaat ovat ilahduttamassa alueen asukkaita koko kesän, joten Kymen Vesi päätti osallistua talkoisiin sponsoroimalla lampaille raikkaat ja virkistävät pisarat. 💧