Kymen Vesi toivottaa hyvää maailman vesipäivää!


Koko maailma, Suomi ja myös Kymen Vesi on kohdannut poikkeukselliset olot Korona -viruksen johdosta. Vesihuolto on yksi yhteiskunnan kriittisistä toimialoista ja tässä tilanteessa kysytään monelta muultakin toimialalta hyvää kriisinsietokykyä. Tähän mennessä epidemia ei ole vaikuttanut vesihuollon toimivuuteen, muutoin kuin asiakaspalvelukäytännöissä – kiitos tästä henkilökunnallemme hienosta sopeutumisesta tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Puhdas vesi on siis elinehto ja tässä artikkelissa haluamme julkaista muutaman sanan kansallisesta vesipäivästä,  koronaviruksesta huolimatta – tai jopa juuri siksi.

Vesipäivän historiasta

Kansainvälistä vesipäivää on vietetty 23. maaliskuuta vuodesta 1993 alkaen. Maailman vesipäivän tämän vuoden teemana on vesi ja ilmastonmuutos. Teeman tarkoituksena on herättää ihmiset toimimaan nyt – kaikilla on oma roolinsa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä tai niihin sopeutumisessa.

Vesipäivä ja Kymen Vesi

Ilmastonmuutos – teemasta päästään ympäristöarvoihin ja vastuullisuuteen, jotka ovat olennaisessa osassa Kymen Veden strategiassa ja arjessa. Ympäristövastuullisuus näkyy visiossamme, missiossamme, arvoissamme ja tavoitteissamme. Aihe on ollut olennainen osa toimintaamme ja läsnä arjessamme yhtiön perustamisesta lähtien. Olemme tehneet pieniä ja suuria ekotekoja esimerkiksi erilaisten energiatehokkuusselvitysten myötä. Toisaalta meille on myös tärkeää jakaa ympäristötietoutta alueellamme jalkautumalla erilaisiin tapahtumiin, kuten Meripäivien Itämerikylään. Merkittäviä päästövähennyksiä on viime vuosina saavutettu esimerkiksi siirtymällä koko yhtiön osalta vihreään sähköön ja lisäksi Mussalon puhdistamolla siirtymällä aurinkoenergian käyttäjäksi oman aurinkosähköjärjestelmän rakentamisen myötä. Parhaillaan laadimme vastuullisuusselvitystä, jossa lasketaan muun muassa toimintamme hiilijalanjälki. Lue lisää toukokuussa ilmestyvästä asiakaslehdestämme!

Koronavirusepidemiasta johtuen Kymen Veden jalkautuminen alueen asukkaiden pariin lisämään ihmisten vesitietoutta Maailman Vesipäivän kunniaksi on luonnollisesti tänä vuonna peruttu. Juhlitaan vesipäivää tänä vuonna kippistellen kotioloissa puhdasta ja raikasta hanavettä!