Kymen Vesi tutki rahtialusten jätevesiä osana Itämeri-sitoumusta


Kymen Vesi analysoi kolmivuotisella sitoumuskaudellaan näytteitä jätevesistä, joita rahtialukset purkivat HaminaKotkan satamaan. Poikkeuksellinen yhteistyö tuki BSAG:n Ship Waste Action -aloitetta ja vahvisti tiedon, että rahtialusten jätevesien ravinnepitoisuudet vastaavat pääpiirteissään kotitalouksien jätevesiä. Pitoisuudet kuitenkin vaihtelevat paljon. Vaihtelu johtuu pääasiassa laivojen erilaisista tavoista käsitellä aluksella syntyviä jätevesiä ja ruokajätettä. Jos esimerkiksi ruokajäte hienonnetaan jäteveden joukkoon, ravinteiden pitoisuus jätevedessä kasvaa suuremmaksi kuin silloin, kun ruokajäte lajitellaan käsiteltäväksi maissa. Pitoisuuksien vaihteluun vaikuttaa myös laivan arki, kuten se, onko hiljattain ollut pyykkipäivä, jolloin pesuvettä syntyy tavallista suurempi määrä ja ravinnepitoisuudet jätevedessä laimenevat ja jäävät pienemmiksi.

Kolmivuotisen sitoumuskauden aikana jätevesien purkumäärät HaminaKotkan satamaan nelinkertaistuivat satama-alueen yhteistyön kehittämisen ja aktiivisen viestinnän seurauksena. 

Ship Waste Action on ollut erinomaisen kiinnostava aloite meille. Laiva on merenkulkijoiden koti ja Itämeri on heidän työmaansa. Itämerellä seilaa joka päivä 2 000 rahtilaivaa, joilla asuu ja työskentelee pienen kaupungin asukasmäärän verran merenkulkijoita. Toistaiseksi jätevesien purkaminen Itämereen on laillista pienin rajoituksin. Sen vuoksi jätevesien vapaaehtoinen purkaminen satamaan meren sijaan on tärkeää. Itämeren vuoksi toivomme, että jätevesien purkaminen satamiin vakiintuu normaaliksi toimintatavaksi.