Kysely Kotkan kaupungin asukkaille yhdyskuntateknisistä palveluista


Kotkan kaupunki on avannut verkkokyselyn asukkaille yhdyskuntateknisistä palveluista. Kyselyyn voi vastata täällä.

Mielipiteensä voi kertoa muun muassa katujen ja teiden kunnossapidosta, puistojen ja liikuntapaikkojen hoidosta, katu- ja liikennevaloista, vesihuollosta ja jätehuollosta. Kotkan kaupunki kannustaa asukkaita nostamaan esille asioita, joita he katsovat tarpeelliseksi kehittää.

Vastausaikaa on 10.6. asti.

Avoimen verkkokyselyn ohella posti tuo kutsun osallistua tutkimukseen 1000 kaupunkilaiselle. Kotkan kaupungin kysely on osa FCG:n toteuttamaa kyselyä, joka tehdään samanaikaisesti useissa kunnissa eri puolella Suomea. Tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka julkaistaan syksyllä.