Lääkkeet eivät kuulu viemäriin


Lääkejäämät voivat olla haitallisia kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. Lääkepäästöt ovat peräisin kotitalouksilta, sairaaloista ja lääketeollisuudesta. Tehokkaampi puhdistaminen nostaisi jätevedenpuhdistuksen kustannuksia ja korottaisi myös kuluttajien maksuja. Kotitaloudet voivat tehdä vähentää ympäristön kuormitusta viemällä vanhat ja ylijääneet lääkkeet takaisin apteekkiin.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on koonnut Policy Brief -julkaisuun uusinta tutkimustietoa ympäristöön päätyvästä lääkekuormasta. Lue tämän linkin takaa lisää miten ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää.