Lääkkeetön Itämeri


Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa kuluttajia viemään vanhat ja ylijääneet lääkkeet apteekkiin sen sijaan, että ne heitettäisiin viemäriin tai roskiin.

Viemäriin joutuneet lääkkeet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoihin, joita ei ole suunniteltu poistamaan lääkejäämiä. Puhdistamoille päätyvät lääkeaineet kulkeutuvat prosessin läpi vesistöihin tai sitoutuvat pieneltä osin puhdistamolietteeseen – kumpaakin kautta ne päätyvät saastuttamaan ympäristöä. Useita lääkeaineita löytyy jo Itämeren vesieliöistä kuten sinisimpukoista ja kaloista, ja ne haittaavat muun muassa eliöiden lisääntymistä. Kaikkia aiheutuvia uhkia ei vielä tunneta.

Lue lisää: laakkeetonitameri.fi