Lämmön talteenottohanke etenee Mussalon jätevedenpuhdistamolla


Ympäristöministeriöltä rahoitusta saaneen Mussalon jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottohankkeen työt ovat edenneet.  Viikolla 16 aloitettiin valmistelutyöt vanhojen kaasukattiloiden purkamiseksi. Lämmönvaihdin ja -varaaja on jo asennettu, kuten myös putkistoa ja pumppuja. Lisäksi sähkötyöt ovat edenneet nopeasti. Maakaasusta luovutaan kesäkuussa, kun lämmöntalteenottojärjestelmä on otettu käyttöön.

Hankkeessa otetaan käyttöön lämpöpumppujärjestelmä, jolla otetaan lämpöä talteen puhdistetusta jätevedestä. Talteen otettu lämpöenergia hyödynnetään puhdistamokiinteistöjen lämmitykseen. Lämmitettävää pinta-alaa on yli 1200 m2, ja kaasua on kulunut vuosittain tuhannen megawattitunnin verran. Puhdistamokiinteistöjen lämmitykseen tuotettu energia riittää mainiosti nyt ja lämmityskapasiteettia on mahdollisuus lisätä, jos siihen on tarvetta tulevaisuudessa. Tavoitteena on etsiä tapoja vähentää toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja lämmön talteenotolla hiilidioksidipäästömme putoaa yli kahdellasadalla tonnilla vuodessa. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vesilaitos vuoteen 2035 mennessä.

Kymen Vesi käsittelee Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virojoen, Miehikkälän ja Kouvolan (ent. Anjalankosken alueen) jätevedet Mussalon puhdistamossa. Käsitelty jätevesimäärä on vuodessa 11 417 000 m3. Mikä vastaa noin miljoonaa säiliöautollista.

Lisätiedot:

Käyttöinsinööri: Jukka Mäkitalo, jukka.makitalo@kymenvesi.fi

Laitospäällikkö: Emmi-Maria Ukko, emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi