Maailman luontopäivä 3.3.


YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 3. päivän maailman luontopäiväksi vuonna 2013. Luontopäivän tarkoituksena on muistuttaa luonnon monimuotoisuudesta sekä sen haavoittuvuudesta.  

Kymen Vesi tekee pitkäjänteisesti työtä Itämeren suojelemiseksi. Merkittävin ympäristöteko on hoitaa alueen jätevedenpuhdistus tehokkaasti. Tähän liittyy myös valistustyö siitä, mitä viemäriin saa laittaa ja mitä ei. Lisäksi olemme mukana Itämerihaasteessa 2019–2023.

Jatkuvalla puhdistamoprosessien kehittämisellä edistetään kirkkaiden rannikkovesien saavuttamista. Tähän liittyy haitta-aineiden, lääkejäämien ja huumeaineiden pitoisuuksien tarkkailu ja mahdollinen jäteveden puhdistuksen tehostaminen, jotta haitallisia aineita ei päädy Itämereen.

Viemäriin päätyy myös jäämiä tuotteista, joita käytämme arjessa. Näitä ovat esimerkiksi pesuaineet ja kosmetiikka. Jokainen voi valinnoillaan edistää Itämerensuojelua, pienet teot ovat tärkeitä:

  • Vie vanhat ja ylijääneet lääkkeet apteekkiin.
  • Käytä ympäristömerkittyjä tuotteita.
  • Öljyt ja muut keittiöstä tulevat rasvat voi imeytettynä/hyytyneenä laittaa biojätteeseen. Jähmettyvä rasva aiheuttaa tukoksia viemärissä.
  • Laita kasvomaskit ja puhdistusliinat sekajätteeseen.
  • Tarkasta kosmetiikkatuotteiden ympäristöystävällisyys. Ympäristöturvallisuuden testaukseen löytyy erilaisia sovelluksia.

Voit tästä linkistä lukea YK:n sivuilta lisää teemapäivästä.