Maailman vesipäivän 22.3. teema muistuttaa kansallisaarteemme suojelusta


Suomen puhdas vesi on kansallisaarre. Vuoden 2022 vesipäivän teemana on pohjavesi ja samalla muistutetaan pohjavesien suojelusta. Lähes kaikki nestemäinen makea vesi on pohjavettä. Ilmastonmuutoksen edetessä pohjaveden suojelu on entistäkin kriittisempää.

Kymen Vesi vastaa talousveden toimittamisesta kotitalouksiin ja teollisuuteen Kotkassa, Pyhtäällä ja entisen Anjalankosken alueella Kouvolassa. Suurin osa talousvedestä valmistetaan Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitoksella Utissa. Pohjavesialueen suojelua on edistetty muun muassa riskikartoituksella, pohjavesialueen asukkaita ja muita toimijoita tiedottamalla sekä tuotantolaitoksen metsäalueen suojelulla.

Pohjavesialueen suojelu

Kymen Veden ja Kymenlaakson Veden yhteistyönä toteuttama laaja riskikartoitus muutama vuosi sitten kartoitti koko talousveden vedentuotantoketjun vaarat – aina raakavesilähteestä kuluttajan hanaan asti.

Kartoituksessa tunnistetuille vaaroille luotiin hallintakeinot, joilla on joko vähennetty riskien haittavaikutuksia tai poistettu riskitekijä kokonaan.

Riskiarvion perusteella muun muassa päivitettiin valmiussuunnitelmaa kemikaalionnettomuuden varalta, laajennettiin vesinäytteenottojen parametrejä, jotka voivat indikoida pohjaveden ulosteperäistä saastumista ja lisättiin vedenottamoiden tarkastuksia. Lisäksi Utin tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä sijainnut Kouvolan Veden viemäri saneerattiin yhteistyössä Kouvolan Veden kanssa, koska viemärivuoto olisi ollut riski alueen pohjavedelle.

Riskikartoituksessa nousi esiin myös yksityiskiinteistöjen riskit pohjavedelle ja edelleen talousveden laadulle. Esimerkiksi yksityiskiinteistöjen käytöstä poistettuun kaivoon voi hukkua eläin tai vesi voi olla muuten likaantunutta joko mikrobiologisesti tai kemiallisesti – ja lopulta saastunut vesi voi päätyä vedenottokaivoon, jonka vettä käytetään talousvetenä. Muita kiinteistökohtaisia riskejä pohjavedelle voivat aiheuttaa muun muassa öljytuotteiden ja muiden palavien nesteiden säilytys, kasvinsuojeluaineiden käyttö, autojen ja koneiden pesu sekä jätteiden ja romujen varastointi. Riskikartoituksen jälkeen toteutimme yhteistyössä omistajakuntien ja alueen ELY- keskuksen kanssa tiedotuskampanjan niille pohjavesialueille, joissa vesilaitoksella on vedenottoa. Maailman vesipäivän teeman mukaisesti on taas ajankohtaista muistuttaa pohjavesien suojelusta. Pohjavesialueen asukkaille jaettu esite löytyy tästä linkistä (PDF 2Mt).

Kymenlaakson vesilaitokset yhteistyöhön myös ympäristövastuullisuudessa.

Kymen Vesi aloitti kesällä 2021 Vihreä pisara -hankkeen Kymenlaakson Veden kanssa. Hankkeen päätavoitteena on luoda ainutlaatuinen luontoympäristö puhtaan juomaveden tuotantolaitoksen ympärille. Tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta Kuivalassa sijaitsevan veden tuotantolaitoksen metsäalueilla. Monimuotoisen luonnon säilyttäminen parantaa maaperän ja puuston kykyä sitoa hiilidioksidia, vettä ja ravinteita sekä tarjoaa elintilaa eläinten lajikirjolle.

Alusta alkaen meille oli selvää, että haluamme läheiset yhteistyökumppanimme Kouvolan Veden ja Haminan Veden mukaan hankkeeseen ja haastoimme heidät mukaan Maailman vesipäivän 22.3.2022 kunniaksi. Haasteen toimittaminen heille Maailman vesipäivän alla tuntui oikealta hetkeltä, toteaa laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko. Maailman vesipäivän teema on sopivasti pohjavesien suojelu. Lisäksi olemme saaneet oman toimintamme hyvin käyntiin, joten asiantuntijamme osaavat antaa vinkkejä toteutukseen.

Aloitimme hankkeen luontokartoituksella kesällä 2021. Kartoituksessa selvitettiin puulajit, aluskasvillisuus ja muut erikoisemmat kasvit, sienet, sammaleet ja jäkälät, perhoset, hyönteiset ja pölyttäjät sekä muut eläimet, mikäli niitä havaitaan. Nyt tiedämme tarkemmin kohteen yksityiskohtaiset luontoarvot. Olemme jatkaneet hanketta paikallisten päiväkotien kanssa luontoretkillä. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua luontoon, seurata ja raportoida alueen muutoksia eri vuodenaikoina. Tarkoitus on tehdä yhteistyötä myös luontoalan opiskelijoiden kanssa.

Maailman vesipäivällä on pitkä perinne

YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kymen Vesi viettää vuosittain vesipäivää nostamalla päivän teemaan esiin viestinnässä ja tapahtumissa. Vuonna 2022 on jo kolmas vuosi, kun tapahtuma jää järjestämättä koronapandemian vuoksi. Toivottavasti ensi vuonna nähdään!

Lisätietoja: laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko p. 040 751 9482