Mitä tehdä, kun kotona haisee viemäri


Kiinteistöjen sisätiloissa esiintyvät viemärin hajut voivat johtua useista erilaisista syistä. Pahaa hajua sisätiloissa aiheuttavat viemärikaasut kuten esim. rikkivety. Rikkivetyä syntyy viemäriputkissa, kun orgaaninen aine hajoaa hapettomissa olosuhteissa.  
 
Hajun syy on hyvä aina selvittää, koska kyseessä voi olla vähitellen muodostuva viemäritukos, joka saattaa aiheuttaa kalliin vesivahingon kiinteistössä. Mikäli lattiakaivojen hajulukot ovat kuivia tai likaisia, syntyy niistäkin hajuhaittoja. Vesilukon veden haihtuessa, syntyy suora yhteys viemäriin, jolloin viemärikaasut pääsevät kiinteistön sisätiloihin. Lavuaarin viemärin lattiaputken tiivistys saattaa olla puutteellinen, jolloin tulee hajuja, kun koneellinen ilmanvaihto on alipaineinen.  
 
Varmista myös, että viemäri vetää normaalisti eikä jäteveden padotusta esiinny WC-pytyssä, lavuaareissa tai lattiakaivoissa. Hajuja voivat aiheuttaa myös kiinteistön ilmanvaihdon rakenteelliset virheet kuten esim. viemärin tuuletusputket, jotka ovat liian lähellä sisäilman tuloputkia. Kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot voivat olla myös hajujen syynä, kun pumppaamolle kertyy viemärijätettä, joka mätänee kiinteistön putkissa tai pumppaamon imukaivon säiliössä esim. viikonlopun aikana.  
 
Mikäli hajut jatkuvat tarkistuksien ja korjaustoimenpiteiden jälkeen niin on hyvä tehdä viemäreiden tuuletuksien savukokeet, jolloin hajujen aiheuttaja löytyy asiantuntijan ohjeistuksella. Viemärikuvauksilla saadaan selville viemärin kunto, tukokset ja jätevesivuodot.      
 
Mikäli kiinteistössä esiintyy viemärin hajua, toimi näin:

  • Puhdista kylpyhuoneen lattiakaivot ja niiden ritilät.
  • Tarkista onko WC-pyttyjen ja WC-istuimien, lattiakaivojen ja lavuaarien vesilukoissa vettä.
  • Tarkista viemäriputkien tiivistys.
  • Varmista viemäreiden toimivuus ja selvitä padotuksen syy.
  • Varmista kiinteistössä mahdollisesti olevan jätevesipumppaamon sijainti ja toiminta.
  • Tarkista viemäreiden tuuletusputkien ja sisäilman tuloputkien sijainti ja etäisyys.
  • Tilaa viemärikuvaus viemärin kunnon tarkistamiseksi tai mahdollisen tukoksen löytämiseksi.

Viemäri ei pidä salaisuuksia, tarkasta täältä mitä viemäriin ei saa laittaa.