Mökkikausi alkaa pian – onhan kesäparatiisin jätevesien käsittely kunnossa?


Mökkeilykausi on jo nurkan takana, joten on aika kääntää katseet kesämökkien jätevesien käsittelyyn. Huolellinen jätevesien käsittely on merkittävä palvelus ympäristölle, mutta vaatimusten taustalla vaikuttaa myös laki.

Jätevedeksi määritellään kaikki kesämökillä käsiteltävä vesi, oli se peräisin sitten keittiöstä, käymälästä tai pesutiloista. Jätevesi vaatii aina puhdistusta ennen kuin se johdetaan ympäristöön. Tämä pätee sekä kaikilla mukavuuksilla varustettuun vapaa-ajan asuntoon että perinteiseen kantovesimökkiin. Jätevesien käsittely koskettaa meistä jokaista, sillä käsittelemätön jätevesi heikentää veden laatua, edesauttaa vesien rehevöitymistä ja ajaa koko vesiluonnon tukalaan tilanteeseen.

Jätevesien määrä määrittää käsittelyjärjestelmän. Järjestelmiä ja käsittelytapoja on monia, joten ohessa on yksinkertainen jako muutamalla perusohjeella:

Vesikalusteilla (esim. tiskikone, vesikäymälä tai suihku) varustettu mökki

  • Jätevesien käsittelyyn tarvitaan esimerkiksi tekninen jätevesijärjestelmä.
  • Käymälän jätevesiä varten on esimerkiksi umpisäiliö.
  • Pesuvesille tarvitaan harmaavesisuodatin. 
  • Selvitys sekä teknisen järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet on pidettävä mökillä tallessa.

Kantovesimökki, jossa on kuivakäymälä

  • Yksinkertaisempi käsittelyjärjestelmä riittää.
  • Vähäiset jätevedet (pesuvedet) tulee esimerkiksi imeyttää maahan hallitusti imeytyskuopan tai kivipesän kautta.
  • Keittiön jätevedet tulee esikäsitellä ennen imeytystä, jotta rasvat saadaan eroteltua. 
  • Selvitys sekä mahdollisen järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet on pidettävä mökillä tallessa.

Haja-asutuksen jätevesiä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017: valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Jätevesienkäsittelyvaatimukset nousivat asetuksesta lain tasolle.

Lainsäädännön ohella huomioidaan myös sijaintikunnan ympäristönsuojelumääräykset. Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojelumääritykset voi kurkata täältä!

Pidetään yhdessä huolta vesistöjen hyvinvoinnista – näin voimme nauttia mökkeilystä puhtaan veden äärellä myös tulevaisuudessa!