Mussalon jätevedenpuhdistamon hukkalämmöt otettu hyötykäyttöön


Kerroimme tammikuussa ilouutisista kun saimme Ympäristöministeriöltä rahoituksen Mussalon jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottohankkeeseen.

Nyt hanke on edennyt vastaanottovaiheeseen. Hankkeessa on otettu käyttöön lämpöpumppujärjestelmä, jolla otetaan lämpöä talteen puhdistetusta jätevedestä. Talteen otettu lämpöenergia hyödynnetään puhdistamokiinteistöjen lämmitykseen. Jälleen otettu uusi askel kohti hiilineutraalia vesihuoltoa, kun puhdistamorakennusten koko lämmityskäyttö hoidetaan nyt päästövapaasti. Lämpöpumppujärjestelmän käyttöönoton myötä olemme voineet luopua kokonaan maakaasun käytöstä ja tämän myötä puhdistamon hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 200 tCO2 vuositasolla. Kaikki Kymen Veden ostama sähkö on 100% vihreää sähköä.

Lue täältä tarkemmin Kymen Veden ja hankkeen päätoteuttajan Calefa Oy:n ajatuksista hankkeen toteutumisesta.