Nevel suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Kotkaan


Yhteistyö kumppaneitten kanssa etenee. Hankkeen maa-alueen vuokraamista koskeva esisopimus alkaa.

Energiainfrayhtiö Nevel Oy suunnittelee kiertotalouden ratkaisuja Kotkassa, Etelä-Kymenlaaksossa yhteistyössä Kymen Veden, Kotkan kaupungin ja Kotka-Hamina seudun kehitysyhtiö Cursorin kanssa. Tavoitteena on rakentaa Kotkaan biokaasulaitos, jonka energiatuotannon vuotuinen kapasiteetti olisi noin 22 GWh. Laitos mahdollistaisi teollisuuden tuotannosta sekä kunnalta tulevien sivuvirtojen hyödyntämisen energian arvoketjussa. Laitoksen on määrä olla käynnissä vuoden 2026 aikana. Laitoksen rakentaminen aikanaan tulisi työllistämään arviolta kymmeniä ammattilaisia.

Toteutuessaan laitoksen tuotantoprosessi mahdollistaisi erilaisten syötteiden, kuten lietteen, hyödyntämisen Kymen Vesi Oy:ltä sekä Kouvolan Vesi Oy:ltä. Teollisuustuotannosta ja kaupungilta tulevista sivuvirroista lietteistä ja muista biohajoavista jakeista on tarkoitus valmistaa biokaasua.  Tuotettua energiaa voitaisiin käyttää liikenteen polttoaineena ja teollisuuden energian tuotannossa.   Lisäksi sivuvirroista voidaan tuottaa arvokkaita sivujakeita, kuten lannoitevalmisteita ja maanparannusainetta, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi maataloudessa.

Laitoksen sijainti on suunniteltu Kymen Veden jätevedenkäsittelylaitoksen välittömään läheisyyteen Mussalon Palaslahteen. Kotkan kaupungin ja Nevel Oy:n välinen maa-alueen vuokraamista koskeva esisopimus alkaa maaliskuussa ja siitä on tehty viranhaltijapäätös.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt energiahankkeelle 4,7 miljoonan euron investointituen. Laitoksen suunnittelussa noudatetaan tiukkoja ympäristö- ja turvallisuusstandardeja. Ennen hankkeen lopullista käynnistämistä tehdään investointipäätökset sekä hankitaan asianmukaiset ympäristö- ja rakennusluvat.

Lisätietoja:

Katri Ervasti

Tonttipäällikkö, Kotkan kaupunki

katri.ervasti@kotka.fi

040 627 9545

Jani Väkevä

Toimitusjohtaja, Kymen Vesi Oy

jani.vakeva@kymenvesi.fi

0400 242162