Saneeraustyöt Kuivalan fluoridinpoistolaitoksella saatu valmiiksi


Kirjoitimme aiemmin viikolla 45 tehtävistä automaation muutostöistä Kuivalan tekopohjavesilaitoksen fluoridinpoistolaitoksella ja siihen liittyvästä mahdollisesta fluoridiylityksestä talousvedessä.

Automaation muutostyöt on nyt saatu valmiiksi ja käsiajo onnistui toivotunlaisesti. Tästä johtuen fluoridipitoisuus pysyi koko työn ajan normaalilla, eli sallitun enimmäispitoisuuden alittavalla tasolla.