Sidosryhmätutkimustulokset valmistuneet


Teetimme yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää sidosryhmien odotuksia toimintaamme liittyen sekä kerätä kehitysideoita.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki vastaajat tuntevat toimintamme hyvin ja jopa 40 % vastaajista kertoi odotuksensa ylittyneen. Lisäksi lähes kaikki vastaajat olivat valmiita suosittelemaan Kymen Vettä muille. Vastaajista 90 % antaa suosittelutodennäköisyyden 9 tai 10 ja näin ollen NPS-arvoksi muodostuu huikea 90.

Toiminnan onnistumista arvioitaessa kaikkien tekijöiden yhteenlasketuksi kokonaisarvosanaksi muodostui 4,2 (asteikolla 1-5). Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä yhteistyöhön henkilöstömme kanssa. Kymen Vesi koetaan vahvana vesihuollon asiantuntijana, palvelut laadukkaina ja toiminta luotettavana. Kartoitettaessa tärkeimpiä tekijöitä esiin nousikin Kymen Veden tuottamien palveluiden laatu ja toiminnan luotettavuus. Kehittämiskohteena nähtiin mm. uudistusmiskykyisyys. 

On ilahduttavaa kuulla, että olemme onnistuneet toiminnassamme ja meitä ollaan valmiita suosittelemaan eteenpäin. Arvostamme suuresti saamaamme palautetta ja sen avulla voimme myös kehittää toimintaamme edelleen.

Loading...

Loading…