Suojellaan yhdessä Itämerta -jokainen voi toiminnallaan vaikuttaa


Organisaationa kannamme vastuun omasta toiminnastamme ja vaikutuksista ympäristöömme. Merkittävin ympäristöteko on hoitaa alueen jäteveden puhdistus tehokkaasti. Tähän liittyy myös valistustyö siitä, mitä viemäriin saa laittaa ja mitä ei. Lisäksi olemme sitoutuneet Itämerihaasteeseen vuosiksi 2019–2023. Ympäristöarvojen kunnioittaminen kaikessa tekemisessä on linjattu strategiseksi tavoitteeksi organisaatiomme arvoihin. Kotkan Mussalossa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon tulokset ovat valtakunnallisesti kärkitasoa.

Itämerihaasteen sitoumuksessa on viisi aaltoa, joiden tavoitteena on saavuttaa vision mukainen puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Kymen vesi pystyy toiminnallaan vaikuttamaan kolmeen sitoumuksessa listattuun teemaan.  Kymen Veden toimenpiteet vuosien 2019-2023 aikana Itämerihaasteen sitoumukseen ovat konkreettisia toimenpiteitä joilla voidaan vaikuttaa rannikkovesien kirkkauteen, hyvinvoivaan meriluontoon sekä edistämään tietoisuutta Itämeren ja lähivesien tilasta ja niihin vaikuttamisesta.

Jatkuvalla puhdistamoprosessien kehittämisellä edistetään kirkkaiden rannikkovesien saavuttamista. Lääkejäämien ja huumeaineiden pitoisuuksia tarkkailemalla ja jäteveden puhdistusta tehostamalla voimme vaikuttaa meriluonnon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Jokainen meistä voi toiminnallaan vaikuttaa Itämeren tilaan esimerkiksi hävittämällä jätteet oikein, välttämällä ympäristömyrkkyjen käyttöä ja viemällä vanhat lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi.