Suojellaan yhdessä Itämerta -jokainen voi toiminnallaan vaikuttaa


Eilen 27.8.2020 vietettiin valtakunnallista Itämeripäivää. Kymen Vesi toimii arvojensa mukaisesti ympäristövastuullisesti, Itämeren osalta vesilaitoksen merkittävin ympäristöteko on hoitaa alueen jätevedenpuhdistus tehokkaasti ja tähän kytkeytyy tiiviisti myös valistustyö alueen asukkaille ja muille toimijoille siitä mitä viemäriin saa, ja mitä sinne ei saa laittaa.

Itämeri -päivä oli esillä Kotkassa myös Maretariumissa ja sen edustalla, jossa Kymen Vesi Oy, Kotkan ympäristöpalvelut, Merikotka, luontokoulu Haili ja Kotkamills tiedottivat Pop-Up -tilaisuudessaan valintojemme vaikutuksesta Itämeren tilaan. Tapahtumassa oli myös mahdollisuus esittää näkemyksiä Kotkan ilmasto-ohjelmaan ja testata omien elintapojen ja valintojen vaikutus ns. hiilijalanjäljen suuruuteen. Oman hiilijalanjäljen voit testata milloin vain esimerkiksi osoitteessa https://elamantapatesti.sitra.fi/.  Lisäksi pop-up kylässä oli mahdollisuus testata CosmEthics – sovelluksella eri kosmetiikkatuotteiden turvallisuutta sinulle ja ympäristölle. Päivän vahvana teemana oli myös muovittomuus.