Suomen puhdas pohjavesi on kansallisaarre – tehdään yhdessä töitä sen suojelemiseksi!


Kymen Vesi vastaa talousveden toimittamisesta kotitalouksiin ja teollisuuteen koko etelä-Kymenlaaksossa – Kotkassa, Pyhtäällä ja entisen Anjalankosken alueella Kouvolassa. Suurin osa toimitetusta talousvedestä on peräisin Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitokselta ja pienempi osa Kymen Veden omilta pohjavedenottamoilta Sippolassa, Kaipiaisissa ja Kaunissaaressa. Kaikki talousvedeksi valmistettava vesi on siis pohjavesimuodostumasta hyödynnetty.

Vesilaitoksen riskiarviointi ehkäisee pohjavesien pilaantumisesta

Kymen Vesi ja Kymenlaakson Vesi tekivät yhteistyössä vuonna 2018 laajan riskikartoituksen, jossa arvioitiin koko talousveden vedentuotantoketjun terveydelliset vaarat – aina raakavesilähteestä kuluttajan hanaan asti. Tunnistetuille vaaroille luotiin hallintakeinot, joilla vähennetään / poistetaan riskitekijöiden mahdollisia haittavaikutuksia ja pienennetään riskin syntymisen todennäköisyyttä.

Riskikartoituksessa nousi esiin myös yksityiskiinteistöjen riskit pohjavedelle ja edelleen talousveden laadulle. Esimerkiksi yksityiskiinteistöjen käytöstä poistettuun kaivoon voi hukkua eläin tai vesi voi olla muuten likaantunutta joko mikrobiologisesti tai kemiallisesti – ja lopulta saastunut vesi voi päätyä vedenottokaivoon, jonka vettä käytetään talousvetenä. Muita kiinteistökohtaisia riskejä pohjavedelle voivat aiheuttaa muun muassa öljytuotteiden ja muiden palavien nesteiden säilytys, kasvinsuojeluaineiden käyttö, autojen ja koneiden pesu sekä jätteiden ja romujen varastointi.

Pohjaveden tiedotuskampanja kiinteistön omistajille

Puhtaan pohja- ja juomaveden varmistamiseksi Kymen Vesi ja Kymenlaakson Vesi yhteistyössä omistajakuntien kanssa sekä alueen ELY- keskuksen kanssa ovat tehneet tiedotuskampanjan niille pohjavesialueille, joissa vesilaitoksella on vedenottoa. Kampanjan tarkoitus on levittää tietoa kiinteistön omistajille pohjavesiä vaarantavista toiminnoista. ”Tarkkana siellä pohjavesialueella” – esitteeseen pääset tutustumaan tästä linkistä (PDF 2MB). Esitteiden jakaminen kotitalouksiin on aloitettu joulukuun 2019 lopussa ja loput jaetaan kevään 2020 aikana.

Varmistetaan yhdessä puhtaan pohjaveden turvaaminen!

Kuva Utin tekopohjalaitokselta