Talousveden lisäkloorausta jatketaan


Tiedotimme perjantaina 13.1 lisäkloorauksen aloittamisesta Kotkaan, Pyhtäälle ja Haminaan johdettavassa talousvedessä. Lisäksi asiasta lähetettiin tekstiviestit Kymen Veden asiakkaille maanantaina 16.1. Perjantaina 20.1 tiedotimme lisäkloorauksen vaikuttaneen verkostoveteen arvioitua vähemmän, kloorin määrä on ollut vedessä erittäin alhaisella tasolla, noin 0,05 mg/l. Kloorin tavoitetaso verkostossa on ollut lisäkloorauksen ajan noin 0,3 mg/l.

Lisäkloorauksen tavoitteena on vähentää talousvedessä todettujen kokonaispesäkkeiden määrää ja varmistaa talousveden hyvä laatu. Kokonaispesäkeluku kuvaa veden yleistä mikrobiologista laatua. Talousvettä on voinut koko ajan käyttää normaalisti eikä kloorauksesta ja kohonneista pesäkeluvuista aiheudu terveyshaittaa vedenkäyttäjille.

Kloorausta ja näytteenottoa jatketaan toistaiseksi. Syötettävän lisäkloorin määrää nostetaan tiistaina 24.1, jotta se saadaan vaikuttamaan verkostoveteen paremmin. Pesäkelukujen kasvun syyksi on epäilty veden viipymän kasvua. Lisäkloorausta jatketaan varotoimenpiteenä niin kauan kunnes saadaan varmuus pesäkelukumäärän kasvun aiheuttajasta ja riittävä määrä vedenlaatutuloksia, joilla varmistutaan tilanteen normalisoitumisesta.