Talousveden pH-arvossa tilapäinen muutos


Eteläkymenlaakson (Kotka, Pyhtää ja entinen Anjalankosken alue Kouvolassa) talousvesi valmistetaan Kuivalan tekopohjavesilaitoksella Kouvolan Utissa. Uusimme laitoksen kalkinsyöttölaitteiston, jonka vuoksi alkalointi keskeytyy väliaikaisesti ajalle 17.3 – 17.4. Veden pH-arvo ja kovuus muuttuvat väliaikaisesti. Muutos ei vaadi toimenpiteitä asiakkailta ja vettä voi käyttää normaalisti.

Ennen verkostoon johtamista talousvettä käsitellään alkaloinnilla ja desinfioinnilla. Alkaloinnissa talousveden pH-arvoa ja alkaliteettia nostetaan syöttämällä talousveteen kalkkia ja hiilidioksidia. Samalla myös veden kovuus nousee. Alkaloinnilla vähennetään osaltaan veden syövyttävyyttä eli metallisten vesiputkien ja -kalusteiden korroosiota. Desinfioinnilla varmistetaan talousveden mikrobiologinen laatu.

Talousveden laatu muuttuu väliaikaisesti seuraavasti:

tutkittava aine arvo alkaloinnin ollessa käynnissä arvo alkaloinnin keskeytyksen aikana
pH86,7
alkaliteetti0.8 mmol/l0,3 mmol/l
veden kovuus0,5 mmol/l (3 °dH)0,3 mmol/l (1,7 °dH)

Talousvesiasetuksessa määritetään raja-arvot talousveden laadulle. Talousvesiasetuksen mukaan talousveden pH:n tavoitearvo on välillä 6,5-9,5. Alkaliteetille ja kovuudelle ei ole asetettu raja-arvoja.

Talousveden klooraus jatkuu keskeytyksettä. Veden pH:n laskiessa kloorauksen tehokkuus kasvaa, vaikka syöttöpitoisuus pysyy ennallaan. Kloorauksen tehokkuuden nousu voi näkyä kloorin voimakkaampana hajuna ja makuna vedessä.

Lisätietoja: laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko, emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi