THL:n jätevesien huumetutkimuksista on julkaistu uusia tuloksia


Kymen Vesi on ollut jo pitkään mukana alueellista huumausaineiden käyttöä koskevassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimuksessa. Tänä vuonna kerätään ylimääräiset huumenäytejaksot kaikista kaupungeista normaalien näytetutkimusten lisäksi. Ylimääräisten näytteiden avulla tutkitaan epidemian aiheuttamien rajaliikenteen ja muiden liikkumis- ym. rajoitusten vaikutusta huumeiden käyttömääriin.

THL:n jätevesitutkimukset osoittavat ajallista ja alueellista vaihtelua huumeiden käytössä vuoden 2020 aikana. Väestötason huumeiden käytön ennakoidaan jatkavan kasvua myös tänä vuonna pidempiaikaisen kehityssuunnan mukaisesti. Amfetamiinia käytetään Suomessa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kotkan 05/20 keräysjaksolla amfetamiinin ja metamfetamiinin käyttöä ei voitu analyysiteknisistä syistä määrittää ja siksi Kotkan tulokset puuttuvat seurantataulukosta. Huumausaineita on mahdollisesti joutunut poikkeuksellisia määriä viemäriin muuta kautta, kuin käytöstä johtuen, minkä vuoksi käyttömäärän arviointi ei onnistunut. Jätevesipuhdistamojen seurantataulukko löytyy tämän linkin takaa (pdf 42 kt)

Mussalon jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Virojoen, Pyhtään ja Kouvolan (ent. Anjalankosken alueen) jätevedet.

Lue lisää tutkimuksesta THL:n sivuilta tästä linkistä.