THL:n jätevesien näytekeräyksestä alustavasti positiivinen koronavirus tulos


Mussalon jäteveden puhdistamolta 20.-21.9.2020 otetussa jätevesinäytteessä on alustavasti todettu koronavirusta. Seuraavat näytetulokset valmistuvat ensi viikolla.

Alustava tulos tarkoittaa, että jätevedestä todettiin koronaviruksen geeniperimää, mutta varmistustesteissä tulosta ei saatu vahvistettua.  Koronavirusta oli jätevedessä hyvin pieni määrä tai näyte on kärsinyt ulkoisista tekijöistä, kuten jätevesinäytteen korkeasta lämpötilasta.

Mussalon jätevedenpuhdistamolta otettiin ensimmäinen koronavirustutkimukseen liittyvä näyte toukokuun alussa. Viikon 39 näyte on ensimmäinen, jonka epäillään sisältävän koronaviruksen geeniperimää. Positiivisia näytteitä ei ole todettu. Näytteet jätevedestä otetaan joka toinen viikko ja esiselkeytyksessä syntyvästä lietteestä kerran kuukaudessa.

Mussalon jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Virojoen, Pyhtään ja Kouvolan (ent. Anjalankosken alueen) jätevedet. THL:n jätevesitutukimuksen viikkoraportti löytyy tästä linkistä.