THL:n jätevesien näytekeräyksessä havaittiin koronavirusta Mussalon jätevedenpuhdistamolla


Mussalon jäteveden puhdistamolta 15.-16.11.2020 otetussa jätevesinäytteessä on todettu koronavirusta. Seuraavat näytteet otetaan 29.-30.11.2020.

Mussalon jätevedenpuhdistamolta otettiin ensimmäinen koronavirustutkimukseen liittyvä näyte toukokuun alussa. Syyskuussa viikolla 39 otetusta näytteestä saatiin alustavasti positiivinen tutkimustulos. Alustava tulos tarkoitti, että jätevedestä todettiin koronaviruksen geeniperimää, mutta varmistustesteissä tulosta ei saatu vahvistettua.
Näytteet jätevedestä otetaan joka toinen viikko ja esiselkeytyksessä syntyvästä lietteestä kerran kuukaudessa.

Mussalon jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Virojoen, Pyhtään ja Kouvolan (ent. Anjalankosken alueen) jätevedet. THL:n jätevesitutukimuksen viikkoraportti löytyy tästä linkistä.