Tiesitkö, että jätevedestä voidaan tutkia huumeiden käyttöä?


Jätevesitutkimuksilla saadaan lähes reaaliaikaista tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumeiden käytöstä. Jätevesitutkimus tarjoaa poikkeuksellisen lähestymistavan vaikeasti tutkittavaan väestötason huumeiden käyttöön. THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Kotkan alueella keräyksiä on toteutettu vuodesta 2014 lähtien.

THL on 28.6. julkaissut huumeiden valtakunnallisen jätevesiseurannan tulokset. Valtakunnallisen keräyksen tulokset kuvastavat kaikista viikonpäivistä laskettua keskimääräistä käyttöä. Laaja tutkimus kattaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.

Tutkimuksen mukaan huumeita käytetään keskimääräisesti enemmän eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa ja pitkällä aikavälillä käytön kasvu on ollut jatkuvaa vuoden 2021 alkupuoleen asti. Kokaiinin käyttö on puolestaan noussut valtakunnallisen jätevesitutkimuksen aloituksesta lähtien (2012) ja kokaiinia käytetään yhä enemmän myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Myös amfetamiinin käyttömäärät ovat useissa kaupungeissa merkittävästi kasvaneet verrattuna edelliseen valtakunnalliseen seurantaan (2022). Amfetamiini on eniten käytetty stimulanttihuume valtaosassa maata ja synteettisiin katinoneihin kuuluvan Alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt erityisesti Etelä-Suomessa.

Lue lisää tuoreesta tutkimuksesta: https://thl.fi/-/jatevesitutkimus-kokaiinin-kaytto-lisaantynyt-paakaupunkiseudun-ulkopuolella-amfetamiinin-kaytto-kasvussa-suuressa-osassa-maata

Lue lisää aiheesta: https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesitutkimus