Toimenpiteet jäteveden ylivuotojen vähentämiseksi ja tiedottamisen parantamiseksi


Elokuun lopulla Karhulan jäähallin jätevesipumppaamon vettä valui avo-ojaan Sunilan jätevesipumppaamon huoltoon liittyen. Kaupunginhallitus pyysi jätevesien ylivuodoista kirjallisen selvityksen, mikä käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 24.10.2022. Kaupunginhallitus kehotti kiinnittämään erityistä huomiota jätevesijärjestelmien kehittämiseen siten, että ympäristöriskin aiheuttavat ylipurkutapaukset voitaisiin vähentää mahdollisimman vähiin. Lisäksi viestintää häiriötilanteiden tiedottamisessa on parannettava.

Olemme käyneet jäteveden ylivuotoon liittyvät tapahtumat henkilöstön kanssa läpi ja täydentäneet toimintaohjeistusta. Jatkossa kaikista jäteveden ylivuodoista tehdään häiriötiedote verkkosivuille ja häiriön vaikutusalue merkitään karttaan. Mikäli jätevedenylivuoto aiheuttaa asukkaille haju-, ympäristö- tai mahdollista terveyshaittaa, lähetetään asukkaille tekstiviesti välittömästi, kun ylivuoto havaitaan.  

Selvitämme jäähallin pumppaamon korvaavaa ylivuotoratkaisua, jolla saataisiin noin 80 % jäähallin pumppaamon jätevesistä ohjattua ylivuototilanteessa toiseen verkostonosaan. Uusi ylivuotoratkaisu toteutetaan, jos se on teknisesti ja taloudellisesti järkevää. Jäähallin pumppaamolle on jo tilattu varavoimakone mahdollisten sähkökatkojen vuoksi. Varavoimakone saadaan käyttöön näillä näkymin vielä tämän vuoden puolella.

Toiminta-alueellamme on kaikkiaan 230 jäteveden pumppaamoa. Kaikkien pumppaamojen ylivuotopaikat tarkastetaan ja mahdollisten ylivuotojen vaikutusalueet kartoitetaan. Pumppaamotarkastelun perusteella laaditaan lista konkreettisista toimenpiteistä, joilla ylivuotoja voidaan joko estää tai vähentää.

Tiedonkulkua viranomaisille parannettiin lisäämällä Kotkan kaupungin terveysvalvonta jätevesien ylivuototapauksista tehtävän YLVA- raportin sähköpostilistalle. Jatkossa Kotkan terveysviranomainen saa tiedon ylivuodoista samaan aikaan ympäristöviranomaisen kanssa.

Karhulan jäähallin ylivuodon vaikutusalueelta on jo syksyn aikana otettu vesinäytteitä, joiden tulokset käytiin läpi Itärannan asukkaille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa 20.10.2022. Suurniitynojassa havaittiin korkeita kuormitusarvoja myös luonnontilassa eli ylivuotopaikan yläpuolella. Suurniitynojan valuma-alue on suuri ja sisältää erilaista toimintaa. Jatkamme näytteenottoa, jotta saamme vertailuarvoja Suurniitynojan tilanteesta. Vesinäytteenotossa lisäämme yhteistyötä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Suurniitynojan kuormituksen vähentämiseksi on päätetty hakea ELY-keskukselta syksyn hakukierroksella avustusta kunnostushankkeeseen.