Töissä Kymen Vedellä: laitosmiehet Hannu Suomalainen ja Jorma ”Jomi” Anttila


Tässä postauksessa esitellään pitkän uran laitosmiehinä Kymen Vedellä tehneet konkarit Hannu ja Jomi.

”Alkujaan pääsin talonmieheksi tekemään viikonloppupäivystyksiä Anjalankosken kaupungille, viikolla tein kiinteistönhoitotöitä. Aloitin Anjalankosken kaupungilla kesäkuussa 1982 kuljetustehtävissä. Myöhemmin tutustuin myös viemärinavauslaitteeseen ja sen myötä vesihuoltoalaan, kunnes työt Kymen Vedellä alkoivat yhdistymisen myötä perustamisvuonna 2007. Vastuulleni kuuluu muun muassa hajuhaittojen päästöjen ennaltaehkäisy sekä jäteveden laadun tarkkailu. Työni sisältää näytteenottoa ja rikkivetymittareista huolehtimista. Työ on sen verran erikoislaatuisia, että tekemällä oppii parhaiten. Parasta työssäni on sen monipuolisuus. Minulla on pitkälti mahdollisuus suunnitella oma työni, toki erikoistilanteet huomioiden. Luonnossa liikkuminen on plussaa. -Hannu

”Hain töihin Anjalankosken kaupungille ja aloitin siellä joulukuussa 1980. Tein töitä pumppaamonhoitajana sekä puhdasvesipuolella. Samalla tavalla kuin Hannulla, alkoi minullakin työt Kymen Vedellä perustamisvuonna 2007. Vastaan pumppaamoista ja puhdistamoista Anjalankosken alueella ja hoidan Sakolieteraportit eteenpäin laskutusta varten. Puhdistamonhoitajan kurssi on työhön hyvä lähtökohta, mutta kokemus opettaa paljon. Kehittymismahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja positiivista on se, että meillä työnantaja kannustaa kouluttautumaan. Työ on monipuolista ja työvälineet ovat meillä ajanmukaiset. Tervetuloa alalle jossa työt eivät lopu koskaan ja omatoimiselle tekemistä riittää!” -Jomi