Vähäinen määrä jätevettä päässyt ylivuotoon Itärannassa


Jätevesiviemärin tukkeaman takia jätevettä on päässyt vähäisiä määriä hulevesiviemärin kautta Itärannan vesistöön Kotkassa. Purkuputken pää sijaitsee rannassa Rysäkadun kohdalla. Rasvasta aiheutunut viemäritukkeuma on saatu poistettua torstaina 11.5. klo 16, jolloin myös ylivuoto on loppunut. Tarkastelun perusteella jätevettä on neljän vuorokauden aikana päässyt valumaan alueelle kaikkiaan noin 30 m3. Terveydensuojeluviranomainen ottaa Itärannasta vesistönäytteet perjantaina 12.5. Varotoimenpiteenä rannalla on toistaiseksi uimakielto ja rannalle on viety kiellosta kertova kyltti. Alueen asukkaille on lähetetty asiasta tekstiviestit. Kyseessä ei ole jätevesipumppaamon vikaantumisesta vaan viemäritukkeumasta aiheutunut ylivuoto.