Varmista käyttämättä olleiden kiinteistöjen veden laatu juoksuttamalla vettä


Poikkeusoloista huolimatta vesihuolto toimii normaalisti. Kymen Veden toimittaman talousveden laatu täyttää lainsäädännön talousvedelle asettamat vaatimukset.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen rajoitustoimenpiteiden vuoksi monet rakennukset ja tilat (esim. koulut, päiväkodit, ravintolat, hotellit, uimahallit, kirjastot, toimistot) ja niiden vesijärjestelmät ovat olleet viikkoja käyttämättä tai huomattavasti normaalia vähäisemmällä käytöllä.

Ennen kuin kiinteistöjä otetaan uudelleen käyttöön, on syytä suorittaa seuraavat helpot toimenpiteet veden laadun turvaamiseksi kiinteistöjen järjestelmissä:

  • Jos kiinteistöllä on oma vesisäiliö, tyhjennä se ja täytä uudelleen. Lämminvesivaraajan vesi pitää kuumentaa vähintään 60 asteeseen ennen seuraavia vaiheita.  
  • Juoksuta sekä kylmää että lämmintä vettä hyvällä virtaamalla kaikista vesipisteistä niin kauan, että veden lämpötila tasaantuu, kuitenkin vähintään 2 minuutin ajan.
  • Aloita juoksutus hanasta, joka on lähimpänä kiinteistön liittymispistettä vesilaitoksen vesijohtoverkostoon ja etene järjestelmällisesti kauimmaiseen vesipisteeseen.
  • Legionellavaaran minimoimiseksi juoksutuksessa pitää välttää aerosolien muodostumista esimerkiksi poistamalla suihkuista suihkupäät. Huuhtele suihkupää kuitenkin huolellisesti ennen käyttöönottoa.
  • Kylmävesijärjestelmässä lämpötilan tasaantumisen ja viilenemisen tuntee sormella.
  • Lämpimän veden lämpötilan pitää saavuttaa vähintään 50 asteen lämpötila, mieluiten yli 55 astetta kaikissa vesipisteissä legionellavaaran minimoimiseksi.
  • Mikäli kiinteistön vesijärjestelmässä on vanhoja osia, seisonut vesi saattaa olla myös erimerkiksi rautasakan värjäämää. Tällöin juoksutusta pitää jatkaa vähintään niin kauan, että vesi kirkastuu.
  • Jos kiinteistön sulkuventtiili on ollut kiinni ja paineet poissa kiinteistön vesijohtoverkostosta, on syytä tarkistaa sulkuventtiilin avaamisen yhteydessä silmämääräisesti, että mikään liitos ei ole paineettomana aikana löystynyt ja alkanut vuotaa. Kutsu tarvittaessa asiantunteva putkimies korjaamaan vuotavat liitokset.
  • Jos kiinteistöllä on omia suodattimia tai muita vedenkäsittelylaitteita, varmista niiden toiminta käyttökatkon jälkeen laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.  

Edellä mainitut toimenpiteet kannattaa suorittaa myös kesäasunnossa ennen veden käytön aloittamista tauon jälkeen. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että veden hyvä laatu säilyy myös kiinteistön vesijärjestelmässä.  

Lue VVY:n artikkeli tästä linkistä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet löytyvät tästä linkistä.
Lisätietoja Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta -hankkeen loppuraportista tästä linkistä.