Vesijohtoverkoston klooripitoisuus


Nostimme hieman kloorin määrää vesijohtovedessä helmikuun 2021 alussa, koska aikaisemmilla pitoisuuksilla se ei ole riittänyt verkoston päihin asti eli desinfioiva vaikutus ei ole ollut täysin kattava. Kloorauksella turvataan veden hygieeninen laatu ja on normaalia, että sitä on vedestä havaittavissa aistinvaraisestikin. Kloorauksen määrää on säädetty kevään aikana mittaustulosten ja asiakaspalautteiden perusteella. Edellisen kerran kloorimäärää on vähennetty 17.6.2021.

Veden käyttäminen on täysin turvallista. Vaikka kloori haisee ja maistuu herkästi, niin pitoisuudet ovat silti erittäin pieniä. Utin tekopohjavesilaitoksella veteen syötetään tällä hetkellä noin 0,25 mg/l klooria sidottuna kloorina eli klooriamiinina. Kloori kuluu (hapettuu) vähitellen verkostossa, josta otetuissa näytteissä sitä on mitattu 0-0,09 mg/l. Verrattuna muihin kloorausmuotoihin, klooriamiini antaa vesijohtoverkostolle hyvän mikrobiologisen suojan ja sen maku- ja hajuhaitat ovat verrattain pieniä.

Mittaamme klooripitoisuutta jatkuvasti eri mittareilla ja pyrimme optimaaliseen syöttömäärään. Seuraamme myös asiakaspalautteita ja huomioimme tämän seurannassa. Tällä hetkellä palautetta on tullut ainoastaan entisen Anjalankosken alueelta.

Vesijohtoveden klooripitoisuuteen vaikuttaa veden lämpötila ja viipymä verkostossa. Vesi on verkostossa kesällä kylmimmillään ja kloori säilyy silloin jakeluverkostossa paremmin kuin lämpimän veden aikana talvella. Useimmat ihmiset eivät haista tai maista pieniä klooripitoisuuksia, mutta osa havaitsee jo pienetkin muutokset. On myös havaittu että eräillä verkostoalueilla kloori on havaittavissa toisia alueita herkemmin, selvää syytä tähän ei ole toistaiseksi selvinnyt.

Mikäli haju tai maku tuntuu häiritsevältä, helppo keino saada juotavaksi käytettävästä vedestä kloorin haju ja maku pois, on seisottaa vettä avoimessa astiassa jääkaapissa tai pöydällä ennen käyttämistä – esimerkiksi laittaa kanneton vesikannu jääkaappiin. Toinen vaihtoehto on kiehauttaa vesi, jolloin kloori haihtuu nopeammin.

Lisätietoja: laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko p.  040 751 9482 tai emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi