Vesilaskut Ropon elinkaaripalvelussa


Kymen Vesi Oy automatisoi kesällä 2020 yhteistyössä Ropo Capital Oy:n kanssa laskujen välityksen ja saatavien hallinnan yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, jossa manuaaliset työvaiheet on minimoitu. Ropon elinkaaripalveluun sisältyy laskujen välitys, maksuvalvonta, automatisoitu muistutus- ja perintäpalvelu sekä maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu.

Vesilaskut laaditaan Kymen Veden asiakastietojärjestelmässä, josta ne siirretään teknisen rajapinnan kautta Ropon hoitoon. Ropo toimittaa laskut asiakkaiden laskutusosoitteisiin, kirjaa saapuvat maksusuoritukset ja tilittää ne Kymen Vedelle.

Erääntyneestä maksusta muistutetaan ensin maksumuistutuksella. Jos lasku on maksumuistutuksesta huolimatta edelleen maksamatta, lähetetään perintäkirje (maksuvaatimus). Jos laskua ei maksumuistutuksen ja -vaatimuksen jälkeenkään ole maksettu, lähetetään sopimusehtokriteerien täyttyessä lopulta katkaisuvaroitus. Huomioithan, että jos laskua ei maksa katkaisuvaroituksen jälkeenkään, katkaisutoimenpiteet voidaan aloittaa ilman erillistä ilmoitusta sopimusehtojen mukaisesti.

Ropon perintäprosessit noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää perintätapaa. Toimintaa valvoo Aluehallintovirasto ja Ropo huolehtii, että prosessit muutetaan aina uusien linjausten mukaisiksi. 1.1.2021 alkaen myös yritysperinnän kulutasoista, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä sekä velallisen kokonaiskuluvastuusta on säädetty laissa. Tämän johdosta aiemmin mahdollinen kulutason kohtuullisuuden tulkinnanvaraisuus on poistunut.

Useimpiin maksu- ja perintäasioihin liittyviin kysymyksiin löydät valmiin vastauksen Ropon Usein kysytyt kysymykset -sivulta: ropocapital.fi/fi/usein-kysytyt-kysymykset/ Jos et löydä vastausta, olethan yhdeydessä:

Ropon asiakaspalveluun

  • mikäli laskun maksaminen tai perintä askarruttaa
  • mikäli tarvitset lisää maksuaikaa

Kymen Veden asiakaspalveluun

  • mikäli laskun sisältö askarruttaa
  • mikäli laskutusosoitteesi muuttuu