Vihreä pisara -hankkeen päiväkotivierailut jatkuvat helmikuussa


Kesällä 2021 alkaneen Vihreä pisara -hankkeen tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta Kuivalassa sijaitsevan veden tuotantolaitoksen metsäalueilla. Monimuotoisen luonnon säilyttäminen parantaa maaperän ja puuston kykyä sitoa hiilidioksidia, vettä ja ravinteita sekä tarjoaa elintilaa eläinten lajikirjolle. Päätavoitteena on luoda ainutlaatuinen luontoympäristö puhtaan juomaveden tuotantolaitoksen ympärille.

Lisäksi tavoitteena on lisätä ympäristötietoutta. Hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä lähialueen päiväkotien, eskariryhmien, alakoulujen sekä luontoalan opiskelijoiden kanssa. ”Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua luontoon sekä päästä seuraamaan ja raportoimaan alueen muutoksia eri vuodenaikoina. Samalla he pääsevät tutustumaan puhtaan juomaveden valmistukseen.” Kymen Veden ekotukihenkilö Ritva Huusko-Helminen kertoo.

Helmikuussa saamme seuraavan päiväkotiryhmän tutustumaan talviseen metsäluontoon. Suunnitteilla on hiihtoa, mäenlaskua ja makkaranpaistoa. Ensimmäinen esikouluryhmä tutustui Kuivalan luontoympäristöön ja veden tuotantoon lokakuussa 2021.

Hankkeen taustaa

  • Kymen veden ympäristövastuullisuusstrategian (2021–2025) visioksi on kirjattu: Tuotamme maailman puhtainta talousvettä ja minimoimme vedenkäytöstä ympäristölle aiheutuvia haittoja.
  • Hanke ideoitiin yhteistyössä Kymenlaakson Veden kanssa. Etelä-Kymenlaakson talousvesi valmistetaan Kymenlaakson Vesi Oy:n Utin tekopohjavesilaitoksella. Kymen Vesi Oy hoitaa talousvedenjakelun Kotkassa, Pyhtäällä ja Etelä-Kouvolassa.
  • Hanke aloitettiin luontokartoituksella kesällä 2021. Kartoituksessa selvitettiin puulajit, aluskasvillisuus ja muut erikoisemmat kasvit, sienet, sammaleet ja jäkälät, perhoset, hyönteiset ja pölyttäjät sekä muut eläimet, mikäli niitä havaitaan

Lisätietoja hankkeesta: ekotukihenkilö Ritva Huusko-Helminen ja käyttömestari Jukka Pesu