Virkistäviä pisaroita, vihreästi


Elokuussa kerroimme Vihreä pisara -hankkeesta, joka on aloitettu yhteistyössä Kymenlaakson Vesi Oy:n kanssa. Hankkeen tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta Kuivalassa sijaitsevan veden tuotantolaitoksen metsäalueilla. Monimuotoisen luonnon säilyttäminen parantaa maaperän ja puuston kykyä sitoa hiilidioksidia, vettä ja ravinteita sekä tarjoaa elintilaa eläinten lajikirjolle. Päätavoitteena on luoda ainutlaatuinen luontoympäristö puhtaan juomaveden tuotantolaitoksen ympärille.

Hanke aloitettiin luontokartoituksella kesällä 2021. Kartoituksessa selvitettiin puulajit, aluskasvillisuus ja muut erikoisemmat kasvit, sienet, sammaleet ja jäkälät, perhoset, hyönteiset ja pölyttäjät sekä muut eläimet, mikäli niitä havaitaan.

Lokakuussa saimme vieraaksi ensimmäiset esikoululaiset. Päivän aikana tutustuttiin tuotantolaitoksen metsäalueiden luontoon ja vedentuotantolaitoksen toimintaan. Seuraava eskarilaisten vierailu on tammikuussa. Silloin tarkastellaan, mitä muutoksia luonnossa on tapahtunut lokakuun jälkeen.

Eteläkymenlaakson talousvesi valmistetaan Kymenlaakson Vesi Oy:n Utin tekopohjavesilaitoksella. Kymen Vesi Oy hoitaa talousvedenjakelun Kotkassa, Pyhtäällä ja eteläisessä Kouvolassa.

Lisätietoja hankkeesta ekotukihenkilö Ritva Huusko-Helminen ja käyttömestari Jukka Pesu