Yhteistyötä Itämeren hyväksi


Kymen Vesi osallistuu BSAG:n (Baltic Sea Action Group) Ship Waste Actioniin analysoimalla rahtilaivojen jätevesiä. Itämerellä liikennöi joka hetki noin 2 000 rahtialusta, ja näillä aluksilla seilaa arvioilta 25 000 merenkulkijaa. Rahtialuksilla syntyvät talous- ja käymäläjätevedet saa laillisesti purkaa Itämereen.

Keräämme näytteitä, analysoimme tuloksia ja raportoimme HaminaKotkan satamassa käyvien rahtilaivojen jätevesien ominaisuuksista BSAG:lle. Tavoitteenamme on saada tietoa: Miten pahasti laivojen jätevedet rehevöittävät Itämerta? Miten tehokkaasti laivojen käsittelylaitteistot toimivat? Miten jätevesien ominaisuudet vaikuttavat sen hyötykäytön mahdollisuuksiin? Tavoitteenamme on auttaa löytämään vastauksia ja lisätä tietoa rahtilaivoilla syntyvien jätevesien hyötykäytön mahdollisuuksista.

Puhdistamme rahtialusten jätevedet Mussalon jätevedenpuhdistamolla. Yhteistyöllä vauhditetaan kiertotalouden mukaista toimintamallia, jossa alusten käymäläjätevesistä tuotetaan biokaasua raskaan liikenteen polttoaineeksi. Prosessissa syntyvä jätevesiliete toimitetaan biokaasulaitokseen, jossa se jalostetaan uusiutuvaksi energiaksi – biokaasuksi. Roolimme on tärkeä myös silloin, kun satamaan saapuu yksittäinen loistoristeilijä. Isoilla matkustaja-aluksilla voi olla jätevettä poikkeuksellisen suuri määrä kerralla, ja sen vastaanottamisessa ja käsittelyssä satama tarvitsee hyviä yhteistyökumppaneita.

Lue lisää alla olevasta linkistä, miten yhteistyöllä voidaan vaikuttaa Itämeren tilaan:

Mistä syntyy hyvä yhteistyö yrityksen ja Itämeri-säätiön kesken? (bsag.fi)

Yrityskumppanit arkisto – Baltic Sea Action Group (bsag.fi)