Ympäristöministeriöltä rahoitus Mussalon puhdistamon lämmöntalteenottohankkeelle


Kymen Vesi on saanut Ympäristöministeriöltä rahoituksen Mussalon jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottohankkeeseen. Hankkeessa otetaan käyttöön
lämpöpumppujärjestelmä, jolla otetaan lämpöä talteen puhdistetusta jätevedestä. Talteen otettu lämpöenergia hyödynnetään puhdistamokiinteistöjen lämmitykseen.

Ympäristöministeriö rahoittaa kaikkiaan 31 hanketta noin 13 miljoonalla eurolla. Hankkeissa edistetään jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta, jätevesien ravinteiden kierrätystä tai ne tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja.

Tiedotamme hankkeen edistyessä lisää.

Tästä linkistä pääset uutiseen ministeriön verkkosivuille. Ministeriön verkkosivuilta löydät myös muut rahoitetut hankkeet.