Ympäristötekojen aika on joka päivä


Merkittävät teot syntyvät arjessa, olivatpa ne suuria tai pieniä. Meillä Kymen Vedellä arvoihinkin kirjattu ympäristövastuullisuus on keskiössä monissa toiminnoissamme, ja siksi panostamme siihen joka päivä.

Arvot ovat merkittävä osa liiketoimintaa. Ne kertovat yhtiöstä pintaa syvemmältä ja ohjaavat sen valintoja. Arvojen on kuitenkin näyttävä myös arjessa. Vastuullisuus, mukaan lukien ympäristövastuullisuus, on yksi Kymen Veden arvoista. Arvot jalkautuvat arkeemme useilla eri toimenpiteillä, ja vastuullisuuden osalta teemme paljon päivittäisiä tekoja esimerkiksi ympäristövastuullisuuden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Isoja ja pieniä tekoja

Talousveden valmistus kuluttaa paljon sähköenergiaa, ja suurin osa tästä kuluu veden pumppaamiseen. Korvaamme osan ulkopuolelta ostettavasta sähköstä hyödyntämällä aurinkoenergiaa. Meillä on Mussalon jätevedenpuhdistamolla 1000 aurinkopaneelia, joilla saamme energiaa noin 300 000 kWh vuodessa. Tämä vastaa suurusluokaltaan 15 sähkölämmitteisien omakotitalon vuosikulutusta. Lisäksi keräämme aurinkoenergiaa Kymenlaakson Veden omilla aurinkopaneeleilla, joita on lähes 500 kappaletta – niillä saamme energiaa noin 200 000 kWh vuodessa, joka puolestaan vastaa suuruusluokaltaan 10 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Muu ostamamme sähkö on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua.

Toinen merkittävä ympäristötekomme on panostaa jäteveden hukkalämmön talteenottoon. Jätevedestä saatavaa lämpöenergiaa käytämme jätevedenpuhdistamon kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitykseen. Tilojen osalta lämmitettävää pinta-alaa on yli 1200 m². Investointi on kannattanut, sillä hukkalämmön hyödyntämisen myötä jätevesilaitoksen lämmöntuotanto on nykyisin hiilineutraalia!

Arjen ympäristövastuullisuus kulkee mukana myös logisitisissa päätöksissämme. Uudistamme yhtiömme autokantaa siirtymällä yhä enenevissä määrin sähköautojen käyttöön. Tämän lisäksi suosimme muissa kuljetuksissa sekä työkoneissa vaihtoehtoja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Koska panostamme ympäristövastuullisuuteen paljon, odotamme kestäviä ratkaisuja myös yhteistyökumppaneiltamme. Huomioimme ympäristövastuulliset seikat kilpailutuksissa, ja rakennamme vastuullista verkostoa muiden toimijoiden kanssa: olemme mukana hankkeissa, joissa selvitetään esimerkiksi vesihuollon päästövähennystoimenpiteitä sekä kiertotalouden edistämistä.

Kohti yhä kestävämpää arkea

Jotta voisimme varmistaa mahdollisimman kestävän arjen, asetamme vuosittaisia tavoitteita ja seuraamme toimenpiteidemme vaikutusta mittaamalla niitä. Ympäristövastuullisen arjen lukemat saadaan hyödyntämällä siihen kehitettyä laskuria, jolloin lopputuloksena saadaan yhtiömme tuottamat päästöt hiilidioksidiekvivalenttitonneina (tCO2e). Esimerkiksi viime vuonna yhtiömme päästöt olivat yhteensä 8 500 tCO2e.

Vaikka olemme jo tehneet paljon, työ arjen ympäristötekojen saralla on vielä kesken. Uskomme tässä oppimisen kautta tapahtuvaan kehitykseen, sillä kun tietous lisääntyy, osaamme kohdentaa toimenpiteitä kulloinkin parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeitä tekoja tehdään päivittäin, ja me haluamme olla osaltamme varmistamassa puhtaan elinympäristön säilymisen myös tuleville sukupolville.

Katso tästä video, jossa kerromme arjen ympäristöteoistamme!

Lisätietoa:

Laitospäällikkö, veden tuotanto ja jäteveden käsittely
Emmi-Maria Ukko
emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi
p. 040 751 9482