Zoom-kamera tehostaa viemäriverkoston kunnossapitoa 


Kun kunnossapidettävää viemäriverkostoa on yli 1 100 kilometriä, on toimenpiteitä pakko priorisoida. Mutta miten se tapahtuu? Keväästä 2023 lähtien Kymen Vedellä on käytetty Zoom-kameraa uutena apuvälineenä tehostamaan kunnossapitoa ja ohjaamaan saneerausta. 

Kymen Vedellä on jätevesiviemäriä noin 850 kilometriä ja lisäksi hulevesiviemäriä vielä 310 kilometrin verran. Verkoston kunnossapitoa voi luonnehtia loputtomaksi työmaaksi, jossa priorisointi on tärkeää. 

“Haluamme määrittää mahdollisimman tarkasti kriittisimmät saneerausta tarvitsevat kohteet, jotta saneerausrahat käytetään mahdollisimman järkevästi niin, että verkon kunto olisi kokonaisuutena mahdollisimman hyvä”, kuvailee verkostoinsinööri Antti Rantavuo. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat muun muassa jätevesipuolen vuotovesitarkastelut. 

Kymen Vesi hankki keväällä 2023 tehokkaan zoom-kameran, jonka avulla jäte- ja hulevesiverkostoa kuvataan maan pinnalta. Jopa nelimetriseksi venyvän teleskooppivarren päässä oleva tehokas kamera on varustettu voimakkaalla, säädettävällä valonlähteellä. Se pystyy ottamaan erittäin tarkkaresoluutioisen kuvan, jota zoomaamalla pystyy tarkastelemaan viemäriä jopa kymmenien metrien matkalta. 

“Verkon kuntoa selvitetään jatkuvana työnä monin tavoin ja zoom-kuvaus on erittäin hyvä lisä tähän työkalupakkiin. Sen avulla saadaan nopeasti ja tehokkaasti hyvä kokonaiskuva tietyn putkiosuuden kunnosta. Kuvan löydöksiä voidaan sitten tarkentaa muilla menetelmillä, kuten savutuksella, jätevesimittauksilla ja perinteisellä kelakameralla”, Rantavuo kertoo. 

Verkostoa tutkitaan vuositasolla noin 60 kilometriä ja zoom-kameralla on tutkittu vuoden mittaan noin puolet tästä. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteiset. Zoom-kamera nopeuttaa verkoston läpikäymistä ja dokumentointia huomattavasti. 

“Sen avulla on löytynyt konkreettisia akuutteja vikoja, kuten pahoja painaumia ja sortumia, mitä ilman kameraa emme olisi löytäneet. Lisäksi kuvaukset ovat tietysti miellyttävämpiä, kun ei tarvitse mennä itse viemäriin kuvaamaan”, Rantavuo toteaa. 

Kameralla on onnistuttu paikantamaan myös vesijohtovuotoja, kun kuvissa on näkynyt kirkasta vettä suihkuamassa viemäriin. 

“Kameran antama tieto hyödyttää myös vesijohtopuolta”, Rantavuo summaa. 

Puhdasvesiverkoston kuvaamiseen zoom-kamera ei kuitenkaan sovellu. 

“Toisin kuin viemäreissä, vesijohtoverkostossa vallitsee paine eikä siinä ole tarkastuskaivojakaan”, hän selittää. 

Kymen Veden viemäripuolella on zoom-kameran lisäksi käytössä muutakin uutta arkea helpottavaa teknologiaa, kuten palvelu, joka kerää yhteen tietoa jätevesipumppamoiden ja valuma-alueiden virtaamista sekä alueen sadetiedoista. 

“Kun uutta dataa verrataan vanhaan, muutokset virtaamatiedoissa voivat kertoa esimerkiksi viemäritukoksista ja niiden sijainnista”, Rantavuo kertoo. 

Rantavuon mielestä verkoston kunnossapidossa on tärkeää käyttää erilaisia työkaluja yhteistyössä fiksusti, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos.  

“On hyväksyttävä, että verkostossa on aina korjausvelkaa. Tärkeintä on tehdä järkeviä asioita”, hän kiteyttää. 

Katso video >