Kotka

Verkostoon liittyminen Kotkassa

Liittymishakemus Kymen Vesi Oy:lle

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä on tehtävä hakemus, jonka perusteella Kymen Vesi Oy antaa liitoslausunnon liitettäväksi rakennuslupa-asiakirjan liitteeksi (1 kpl) sekä LVI-suunnitelmien liitteeksi (2 kpl).

Liitoslausunnossa selvitetään mm. liittymiskohdat vesi- ja viemärijohtoihin, viemärien korkeudet, padotuskorkeudet ja vesijohtoverkon painetiedot.

Liittymishakemuslomakkeen voi ladata tästä tai täyttää nettilomakkeen. Asioida voi myös sähköpostitse liitoslausunnot(at)kymenvesi.fi. Täytetty hakemus lähetetään yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen Kymen Vesi Oy/Liittymishakemus, Malminginkatu 16, 48600 Kotka.

Hakemuksen käsittely kestää noin kaksi viikkoa, heinä-elokuussa neljä viikkoa.

Ohjeita liittymiseen Kotkan alueella (pdf)

 

LVI-suunnitelmat tarkastusinsinöörille

LVI-suunnittelija laatii edellisten tietojen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä osa D1 sekä kaupunginvaltuuston hyväksymiä yleisiä määräyksiä vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä. Suunnitelmat tulee laatia hyväksyttävin LVI-piirrosmerkein D4: n mukaan.

Suunnitelmat asiaan kuuluvine asiapapereineen toimitetaan LVI-tarkastustoimistoon hyvissä ajoin ennen työn alkamista. Puhelin 0400 551091.

Suunnitelmiin kuuluvat asiapaperit:
1. Lausunto viemäriin ja vesijohtoon liittymisestä 2 kpl + tonttikartan liitteitä 2 kpl
2. Asemapiirroksia 2 kpl (1: 200 tai 1: 500), josta selviää vesi- ja viemärijohdot asennus- ja liittymiskorkeuksineen sekä selvitys käytettävistä materiaaleista.
3. Pistetaulukko 2 kpl. Suunnittelija täyttää.
4. LVI-suunnitelman pohjapiirroksia 2 sarjaa (1:50).
5. Linjapiirros (1:50) täydentämään pohjapiirroksia.
6. Mitoituslaskelmat tarvittaessa.

Ennen asennustyön aloittamista:
-KVV-suunnitelmat pitää olla toimitettu
-KVV-asennustöille pitää olla viranomaisen hyväksymä KVV-työnjohtaja.
Tämän tulee täyttää ympäristöministeriön asettamat pätevyysvaatimukset. RakMK A1.
-hakemuskaavakkeita saa LVI-tarkastustoimistosta ja rakennusvalvontavirastosta
-kaavakkeet palautetaan täytettyinä LVI-tarkastajalle
-töitä ei saa aloittaa ennen kuin KVV-työnjohtaja on hyväksytty

Liittymissopimus Kymen Vesi Oy

Liittymissopimuksen tekemiseksi Kymen Vesi Oy:n kanssa on otettava yhteyttä puhelimitse 040 688 3803, asiakasvastaava Tiina Soininkallio (ma-pe 9-14) tai sähköpostitse liitoslausunnot(at)kymenvesi.fi. Sopimuksen allekirjoittaminen hoidetaan kirjeitse tai käymällä Kymen Vesi Oy:n toimipisteessä, osoite Malminginkatu 16, 48600 Kotka. Liittymissopimus on allekirjoitettava ennen liitostyön tekemistä!

Käytännön liitostyöstä sopiminen putkimestarin kanssa

Kun KVV-suunnitelmat on toimitettu, KVV-työnjohtaja on hyväksytty ja liittymissopimus Kymen Vesi Oy:n kanssa on tehty, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon ja vesimittarin asennuksesta sekä viemäriliitoksesta vesi- ja viemärilaitoksen putkimestarilta.
Verkostotoimisto, Malminginkatu 16, 48600 Kotka.
Putkimestari Jukka Littman (Kotkan itäiset alueet) p. 040 750 5762
Putkimestari Markus Henriksson (Kotkan läntiset alueet) p. 040 351 8161
Putkimestari Jaana Pulkkinen p. 040 670 3648 (entinen Anjalankosken alue)

KVV-työnjohtaja tilaa tarkastukset rakennuskohteeseen LVI-tarkastusinsinööriltä matkapuhelin 0400 551 091. KVV-työnjohtaja on mukana tarkastuksissa.

Tarkastuskohteet:
-ulkopuoliset pohjaviemärit ennen peittämistä
-sisäpuoliset pohjaviemärit ennen peittämistä
-painetarkastus vesijohdoille ja samalla sisäpuoliset pysty- ja haaraviemärit
-lopputarkastus

Rakennettaessa oma järjestelmä: jätevedenpuhdistamo, umpikaivot tai ns. harmaiden vesien imeyttämisestä toimitettava pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma jätevesijärjestelmästä jo rakennusluvan jättövaiheessa. Suunnitelmien tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen 542 vaatimukset. Suunnitelmien ja töiden osalta toimitaan muutoin kuten edellä.

Kaivuutöissä katualueella on hankittava kaivuulupa kuntatekniikan toimistosta, kaupungintalon 3-krs, Kustaankatu 2. Puhelin (05) 2341.

Ilmanvaihtosuunnitelmat toimitetaan kahtena sarjana väritettyinä LVI-tarkastusinsinöörille. Piirustusten tulee noudattaa sisäasiainministeriön rakentamismääräyskokoelmaa D2; Rakennusten ilmanvaihto, ja paloturvallisuuden osalta E7 sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Ilmanvaihdon asennustöille tulee hyväksyttää IV-työnjohtaja ennen asennustöiden aloitusta. Suunnitelmista, asennuksista ja LVI-laitteisiin liittyvistä asioista antaa tietoja ja neuvoja LVI-tarkastusinsinööri Arto Karhunen p. 0400 551 091.

Katso tästä Kotkan rakennusvalvonnan lvi-ohje >>