Lankilan aluesaneerauksen suunnittelu syntyy yhteistyöllä


Jotta toiminta-alueemme asukkaat saavat puhdasta talousvettä varmasti ja joka päivä, on vanhoja vesijohtoverkostoja saneerattava aika ajoin. Tällä hetkellä työpöydällämme on Kotkassa Lankilan aluesaneeraus. Työ on laaja, sillä jo suunnittelu on jaettu kahdelle vuodelle.

Kuten aina aluesaneerauskohteissa, myös Lankilan saneeraus päätettiin verkoston iän ja vikaherkkyyden perusteella. Selkeimmin Lankilan verkoston saneeraustarpeesta ovat kielineet alueella jo sattuneet putkirikot. Valtaosa Lankilan vesihuoltoverkostosta on rakennettu vuoden 1965 tienoilla, joten myös ikänsä puolesta alueen verkosto oli jo saneerauksen tarpeessa.

Suunnittelu lähtee liikkeelle huolellisesta kartoituksesta

Ennen saneeraustöiden suunnittelun aloittamista me Kymen Vedellä teimme Lankilassa täydennyskartoituksia, joissa keskiössä olivat kiinteistöjen jätevesikaivot ja hulevesiratkaisut. Nämä asiat on aina otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta lopputulos on kaikilta osin toimiva. Esimerkiksi kaduilta tuleva jätevesihaara on sijoitettava kiinteistön jätevesikaivoon nähden oikeaan kohtaan. Jos kiinteistö on aiemmin ohjannut salaoja- tai rännivesiä esimerkiksi ojaan, huomioidaan tämä hulevesiverkoston suunnittelussa siten, että oja liitetään kiinni hulevesiverkostoon. Tähän mennessä olemme löytäneet alueelta ennestään tuntemattomia hulevesiratkaisuja, jotka on otettu huomioon suunnittelutyössä. Lankilan täydennyskartoitukset alkoivat viime vuonna, jatkuen myös tämän vuoden puolelle.

Lisäksi alueella on tehty runsaasti erilaisia maastomittauksia ja maaperätutkimuksia suunnittelutyön tueksi. Myös Lankilan pohjavesistä tehtiin oma tutkimuksensa. Asensimme alueelle pohjavesiputkia, joilla pystyimme seuraamaan pohjaveden pinnankorkeutta ympäri vuoden. Pohjaveden korkeustietoa käytetään riskikohteiden kartoittamiseen pohjaveden nousun varalta, kun pohjaveden pinnankorkeutta verrataan alueen rakennusten alimpaan lattiakorkoon. Riskikohteiden osalta otamme yhteyttä kiinteistön omistajaan, jolloin hänen kannattaa tarkistaa tontin salaojien kunto.

Yhdessä tehdään enemmän

Lankilan aluesaneerauksen suunnitteluvaihe on jaettu kahdelle vuodelle, sillä saneerattava alue on laaja ja käsittää koko Lankilan. Ensimmäinen vaihe toteutettiin vuonna 2023. Suunnittelutyöt jatkuvat tämän vuoden puolella. Suunnittelussa huomioidaan myös vesihuollon ulkopuolinen työ, sillä Lankilassa tehdään kerralla enemmänkin rakennustöitä. Kotkan kaupungin toimesta alueella parannellaan katurakenteita, ja lisäksi saneeraustöiden yhteydessä uusitaan alueen valaisinpylväitä ja mahdollisesti operaattoreiden tele-yhteyksiä.

Lankilan aluesaneerauksen suunnittelu on monen eri toimijan yhteistyötä. Rakennussuunnittelussa päävastuu on Ramboll Finland Oy Lappeenrannalla. Me Kymen Vedellä ohjaamme suunnittelua yhdessä Kotkan kaupungin kanssa: meidän puoleltamme päävastuu on suunnitteluinsinööri Paula Eskelisellä ja Kotkan kaupungin osalta puikoissa on kaupungininsinööri Sara Vilander.

Suunnittelusta toteutukseen

Aluesaneerauksen rakennustyöt alkavat Lankilassa keväällä 2025, ja työt jatkuvat useampana vuonna siitä eteenpäin. Työt etenevät alueittain, ja aikataulut tarkentuvat lähempänä rakentamisen aloitusta. Mikäli saneeraustöiden vaikutus omaan kiinteistöön mietityttää, voi asiasta kysyä lisää kiinteistökatselmuksessa. Tulemme tekemään katselmuksen kaikilla alueella olevilla kiinteistöillä, jolloin käymme läpi kyseisen kiinteistön saneeraukseen liittyvät seikat.

Jo suunnitteluvaiheessa pyritään huolehtimaan siitä, että kulku kiinteistöille olisi aina mahdollista. Erityisesti alueen asukkaiden on hyvä kuitenkin varautua siihen, että ajoittaista liikennehaittaa voi syntyä. Lankilan alueella asuu myös paljon lapsiperheitä, joten pikkuväen turvallisuuden vuoksi vanhempien on hyvä ohjeistaa, ettei työmaa ole sopiva leikkipaikka.

Lankilassa kiinteistöjen omistajilla on oiva mahdollisuus päivittää myös omalla tontillaan sijaitsevia vesijohto-osuuksia saneeraustöiden yhteydessä. Vesijohdon ja viemäriputken vastuuraja on tontin rajalla, joten tontin rajalta taloon johtavien osuuksien kunnosta kiinteistön omistajan tulee pitää huolta itse. Mikäli kiinteistöllä ei ole salaojia tai asianmukaista ratkaisua hulevesien poisjohtamiseen, suosittelemme hoitamaan myös nämä asiat kuntoon saneeraustöiden yhteydessä. Saneerauksen kadunrakennukseen valittavalta urakoitsijalta voi saada hyvän tarjouksen, kun kalusto on jo paikalla. Kun urakoitsija on valittu, ilmoitetaan yrityksen nimi nettisivuillamme.

Lue lisää Lankilan aluesaneerauksesta ja katso suunnitelma-alueen kartta!

Lisätietoja antaa:

Kehityspäällikkö
Joonas Leinonen
p. 040 626 4026
joonas.leinonen(a)kymenvesi.fi