Seuraamusmaksu tietosuojarikkomuksesta


Tietosuojavaltuutetun toimisto on asettanut Kymen Vesi Oy:lle 16 000 € seuraamusmaksun liittyen yhtiön sähköisen ajopäiväkirjajärjestelmän käyttöönottoprosessiin. Seuraamusmaksu asetettiin, koska EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämää vaikutustenarviointia ei ollut kirjallisesti dokumentoitu ennen sijaintitietojen käsittelyn aloitusta.
Kymen Vesi pitää seuraamusmaksua kohtuuttomana ja päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Kymen Vesi on suhtautunut asiaan vakavasti ja nyt vaikutusten arviointi on tehty ja kirjallisesti dokumentoitu. Vaikutusten arvioinnissa todettiin, ettei tietojen käsittely aiheuta merkittävää yksityisyydensuojan riskiä työntekijälle.

Vaikka korkea riski olisi todettu, järjestelmä voitaisiin silloinkin ottaa käyttöön, mutta perusteet pitäisi hyväksyttää tietosuojavaltuutetulla.

Tapaus ei liity asiakkaiden tietosuojaan.

Päivitetty 29.5. klo 14.35 tieto päätöksestä valittamisesta.