Sidosryhmätutkimus 2019


Keräämme säännöllisesti palautetta asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä toiminnan kehittämisen painopistealueiden varmistamiseksi. Uusimman kyselyn mukaan sidosryhmät mieltävät Kymen veden alan asiantuntijaksi, palvelut laadukkaaksi ja toiminnan luotettavaksi sekä yhteistyön sujuvaksi. Tulevaisuudessa erityisen tärkeiksi painopistealueiksi sidosryhmäläiset listasivat asiakaslähtöisyyden, aktiivisen tiedottamisen sekä syvällisemmän yhteistyön. 

Yhteenveto tuloksista löytyy tämän linkin takaa.