Talousveden kloorausta jatketaan, pesäkeluvut ovat vähentyneet


Tiedotimme viime perjantaina 13.1 lisäkloorauksen aloittamisesta Kotkaan, Pyhtäälle ja Haminaan johdettavassa talousvedessä. Lisäksi asiasta lähetettiin tekstiviestit Kymen Veden asiakkaille maanantaina 16.1. Lisäkloorauksen tavoitteena on ollut vähentää talousvedessä todettujen kokonaispesäkkeiden määrää. Kokonaispesäkeluku kuvaa veden yleistä mikrobiologista laatua. Talousvettä on voinut koko ajan käyttää normaalisti eikä kloorauksesta ja kohonneista pesäkeluvuista aiheudu terveyshaittaa vedenkäyttäjille.

Lisäkloorauksen vaikutus verkostoveteen on ollut arvioitua pienempi. Vedestä mitattu klooripitoisuus on ollut erittäin alhaisella tasolla, noin 0,05 mg/l.

Uusimpien tulosten mukaan pesäkeluvut ovat lähteneet pienentymään Tavastilan vesisäiliössä. Myös vesijohtovedestä on otettu näytteitä, tulosten mukaan verkostoveden pesäkeluvuissa ei ole tapahtunut muutosta vaan verkostoveden pesäkeluvut ovat olleet koko ajan normaalilla tasolla. Tiistaina 17.1 otetuissa verkostovesinäytteissä pesäkelukumäärät ovat välillä 0-20 pmy/ml.

Kloorausta ja näytteenottoa jatketaan toistaiseksi. Syötettävän lisäkloorin määrää arvioidaan saatujen tulosten perusteella.