Virkistäviä pisaroita, vihreästi


Eteläkymenlaakson talousvesi valmistetaan Kymenlaakson Vesi Oy:n Utin tekopohjavesilaitoksella. Kymen Vesi Oy hoitaa talousvedenjakelun Kotkassa, Pyhtäällä ja eteläisessä Kouvolassa.

Kymen veden ympäristövastuullisuusstrategia vuosille 2021–2025 valmistui vuonna 2020. Strategian visioksi kirjattiin: Tuotamme maailman puhtainta talousvettä ja minimoimme vedenkäytöstä ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Kymenlaakson Veden kanssa yhteistyössä aloitettu Vihreä pisara -hankkeen tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta Kuivalassa sijaitsevan veden tuotantolaitoksen metsäalueilla. Monimuotoisen luonnon säilyttäminen parantaa maaperän ja puuston kykyä sitoa hiilidioksidia, vettä ja ravinteita sekä tarjoaa elintilaa eläinten lajikirjolle.

Hanke aloitettiin luontokartoituksella kesällä 2021. Kartoituksessa selvitettiin puulajit, aluskasvillisuus ja muut erikoisemmat kasvit, sienet, sammaleet ja jäkälät, perhoset, hyönteiset ja pölyttäjät sekä muut eläimet, mikäli niitä havaitaan. Kartoitusraportti on valmistunut heinäkuun lopussa ja nyt tiedämme tarkemmin kohteen yksityiskohtaiset luontoarvot.

Hanketta jatketaan paikallisten päiväkotien, esikoululaisten ja alakoulujen sekä luontoalan opiskelijoiden kanssa. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua luontoon, seurata ja raportoida alueen muutoksia eri vuodenaikoina. Ensimmäinen päiväkotivierailu järjestetään 6.10.2021. Luvassa on päiväkotilaisille mukava päivä luonnon keskellä erilaisin aktiviteetein sekä tutustuminen laitoksen toimintaan.

Päätavoitteena on luoda ainutlaatuinen luontoympäristö puhtaan juomaveden tuotantolaitoksen ympärille.

Lisätietoja hankkeesta ekotukihenkilö Ritva Huusko-Helminen ja käyttömestari Jukka Pesu